Eifelgroep
Onze centrale plek was een camping bij Nettersheim met uitstekende voorzieningen.

Eifel, bloemrijk graslandDirect na het verzamelen op de eerste dag bij het bezoekerscentrum in Nettersheim, zijn we vetrokken naar de bomkraters bij Ripsdorf, zo'n 15 km verderop.
De voormalige bomkraters liggen in een mooi gebied met vele fraaie bloemrijke graslanden.Eifel, RipsdorfIn de gebruikelijk speurhouding werd het terreintje goed onderzocht. We vonden onder andere: vlozegge, gevlekte orchis, moeraswespenorchis, herftstijloos, zwarte rapunzel, keverorchis, echte sleutelbloem, bergsleutelbloe, geelgroene vrouwenmantel, spaanse ruiter en nog meer bekende planten
Verder werden de vuurjuffer en de azuurjuffer waargenomen.

Eifel, afgravingIn de middag zijn we naar een 'kalksumpf' bij Dahlem geweest.
Dit volgelopen restant van een kalkgroeve bleek niet interessant te zijn. De langsstromende beek daarentegen bood meer leuke mogelijkheden.
Eifel, beekdalDe beek slingerde door fraaie bloemrijke graslanden met net voldoende vocht om een mooi struweel te laten ontwikkelen.
Waarnemingen hier waren onder andere: walstrobremraap, drijvend fontijnkruid, knolsteenbreek.
Hier vonden we onze eerste bosbeekjuffer

Eifel, bronVolgens de boeken zou de bron het meest interessante deel zijn.
De bron bestond, zoals wel vake,r uit een grasland met een aantal greppeltjes en poeltjes, waarin het afstromende water uit de omgeving zich verzamelde.
Welk wollegras was het nu eigenlijk? Volgens mijn aantekeningen ging het hier om breed wollegras.

Andere waarnemingen waren onder andere: kalkbronmos, schorpioenmos, boompjesmos,carex deweyana, moerasstreepzaad, grote keverorchis, vleeskleurige orchis.

Eifel, jeneverbeshellingDe volgende dag zochten we het hogerop, de Eierberg bij Ahlendorf.
Een warme zuidhelling bezaaid met jeneverbes en veel orchideën.
Onder het toeziend oog van een rondcirkelende rode wouw hebben we deze helling en een nabijgelegen, meer noordelijk gelegen helling, goed in kaart gebracht.
De begroeiing verschilde uiteindelijk niet veel.

Waarnemingen:grote muggenorchis, wildemanskruid, slanke sleutelbloem, kogelbloem, bergnachtorchis, kleine keverorchis, vliegenorchis, driedistel, kogelbloem, vleugeltjesbloem, zonneroosje en kluwenklokje.
Eifel, aangebrande orchisIn de buurt was nog een derde veelbelovend terrein.
Op een steile helling, met wat bossages en enkele oude bomkraters vonden we een ongekende rijkdom aan bijzondere orchideën.

Waarnemingen:
Poppenorchis, aangebrande orchis, walstrobremraap, vliegenorchis, keverorchis, muggenorchis, een witte grote muggenorchis, kogelbloem, karthuizer anjer.


Eifel, waterval aan de Ahr
Het volgende onderdeel van het programma was een bezoek aan het dal van de Ahr, met als bijzonderheid de waterval. Het water dat hier vanuit het karstgebergte naar de Ahr stroomt is erg kalkrijk. Het mos dat in de waterval groeit neemt het CO2 uit het water op, waardoor de kalk neerslaat. In de afgelopen tientallen jaren is de waterval daardoor meters naar de Ahr opgeschoven.
Eifel, gele monnikskapLangs de beschaduwde vochtige oever van de Ahr groeit de gele monnikskap. De bosbeekjuffers waren hier behoorlijk talrijk.
In het bos langs de beek vonden we verder eenbes, waldmeister, akelei, vrouwenmantel, gevlekte aronskelk, klein wintergroen, nachtsilene.

Waarnemingen in het bos boven de beek: vogelnestorchis, bleek bosvogeltje, eenbes, viola mirabellis, gevelkte aronskelk, zwarte rapunzel, bosanemoon, heksenkruid, boszegge, kranssalomonszegel, slanke sleutelbloem, wespenorchis, bergnachtorchis. Hier hoorden we de fluiter zingen.
Eifel, Maar bij Kelpen
Omdat we nog wat tijd over hadden hebben we een bezoek gebracht aan de Maar bij Kelpen.
Hier zou nog wat water over moeten zijn, maar het was wel zoeken om dat de vinden temidden van de ruigte.
Het was wel apart dagkoekoeksbloem zij aan zij met lupine te zien groeien.
Eifel, steengroeve EschbachOp de donderdag zijn we naar de Eschweiler Bach, bij Bad Münstereifel gegaan. Bij onze afdaling van het parkeerterrein naar de beek hoorden we de grauwe klauwier. Dat beloofde wat.
Aan de overkant van de brug bij de beek lag een oude verlaten steengroeve. In een van de vele gaten zou een Oehoe met twee jongen huizen. Dat zal best, maar wij hebben ze niet gezien. Omdat we al gewend waren ook wat rond te snuffelen op de droge delen hebben we de groeve nader verkend.

Naast de vele fossielen vonden we onder andere: bijenorchis, driedistel, hokjespeul, grasklokje, perzikbladig klokje en zonneroosje.

Langs de beek waren dat hop, purperorchis, kamzwartkoren, bijenorchis, bergnachtorchis, kogelbloem, muggnorchis, keverorchis, verfbrem, slanke sleutelboem en zonneroosje.
   

Aan het einde van de dag hebben we een kort bezoek gebracht aan het Kalkarer Moor. Helaas hadden ze die bloemenweide net enkele dagen ervoor gemaaid. Het gebied was naast die oude weidegronden niet echt interessant meer. Het was te veel verruigt, maar wel hoorde ik twee nachtegalen enkel strofen zingen, maar dat was voldoende!
Waarnemingen waren hier onder andere: Bosorchis, verfbrem, grote keverorchis, melkeppe, tormentil, blauwe zegge, herfsttijloos, blauwe knoop, rietorchis, watermunt, moerasspirea, gele morgenster, pinksterbloem, kale jonker, koninginnekruid, kleine valeriaan.
Kortom, alles wees erop dat de weide regelmatig nat was.
Eifel bij Nettersheim
De laatste dag hebben we de Urft rondom Nettersheim gevolgd.
Zoals te verwachten was, verschilde de flora niet echt van alles wat we tot dusver gezien hadden.
Het is een mooi gebied met faaie uitzichten.

Het bijgevoegde verslag is gemaakt door Marian.

Deel deze pagina