beekdalOp die zaterdagochtend was het weer niet bijster uitnodigend met regen en veel wind. Na enkele afzeggingen bleven we uiteindelijke met z'n vieren over. Gekleed in regenpakken zijn we gestart bij Stokkum. Het eerste deel van de excursie bracht ons op de stuwwal van Montferland. Het bos waar we zijn gestart, grenst aan de A12, die op zijn beurt de grens vormt met het Duitsland bij Elten.
Ons doel was de vegetatie bij de oorsprong van een van de vele beekjes die hier ontstaan en uiteindelijk uitmonden in de Boven Rijn.

 

 

 

goudveilIn het bos was een kuil uitgegraven waardoor zich water kan verzamelen en een kleine beek zijn oorsprong heeft.
Zoals de foto al aangeeft was het er nog schemerachtig dankzij de zware bewolking. In dit fraaie soortenrijke Elzenbronbosje (Chrysosplenio-Alnetum) komt de brongemeenschap van het Pellio epiphyllae-Chrysoplenio oppositifolii voor.
Hier vonden we onder andere Kruipend Zenegroen (Ajuga reptans), Puntkroos (Lemna trisulca), Elzenzegge (Carex elongata), Goudveil (Chrysosplenium alternfolium) en een levermos.

We hebben de beek nog tot in Duits gebied gevolgd, maar geen bijzondere planten gevonden.

 

 

regen

trekveer

De volgende geplande halteplaats was aan de noordkant van het dorp Aerdt bij de Oude Rijn. Via een trekveer staken we een restant van de Oude Rijn over in het gezelschap van een fikse plensbui.

Rijnarm

Aan de overzijde gekomen, liepen we tegen een (weer?) uitgegeraven zijarm van de Oude Rijn aan. Stijle oevers, met mogelijkheden voor de Oeverzwaluw en slikrandjes aan het water over steltlopers. En inderdaad we zagen de een paartje Bontbekplevier (Charadrius hiaticula)en een Oeverloper (Actitis hypoleucos).

Inmiddels was het weer opgeklaard, waardoor we op de terugweg de volgende vogels konden horen in de brede rietkraag van de Rijnstrang bij het trekveer:
Tjiftjaf (Phylloscopus Collybita), Rietgors (Emberiza Schoeniclus), Waterral (Rallus Aquaticus), Kleine Karekiet (Acrocephalus Scirpaceus), Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus), Bosrietzanger (Acrocephalus Palustris), Zwarte Stern (Chlidonias Niger), Merel (Turdus merula), Boerenzwaluw (Hirundo Rustica),

Op floristisch gebied zagen we bij het trekveer onder andere Barbarakruid (Barbarea vulgaris), Watermunt (Mentha aquatica) en Beekpunge (Veronica beccabunga)       
Aan libellen hebben we gevonden: Lantaarntje (Ischnura elegans), Grote Roodoogjuffer (Erythromma najas) en de Variabele waterjuffer( Coenagrion pulchellum).

weer

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende plek lag in de eendepoelsche Buitenpolder, een stukje verderop. Met een dreigende lucht op de achtergrond gingen we op zoek naar plassen met Krabbescheer.
Lopend over een dijk kwamen we langs Vogelmelk (Ornithogalum umbellatum) en Moeraswolfmelk (Euphorbia palustris)

vogelmelk  wolfsmelk

n de sloot langs de dijk vonden we Moerasmuur (Stellaria uliginosa), Watertorkruid (Oenanthe aquatica, dit keer een plant met duidelijk twee soorten bladeren), Mattenbies (Schoenoplectus lacustris), IJle dravik (Anisantha sterilis), Watermunt (mentha aquatica), Gele plomp (Nuphar lutea), Ruige Zegge (Carex hirta) en Holpijp (Equisetum fluviatile).

Onder het toeziend oog van enkele Lakenvelders konden we rondneuzen bij deze plas die, net als enkele naastgelegen plassen, goed begroeid was met (bloeiende) Krabbescheer (Stratiotes-aloides).

weer2              
En dan weer snel naar de auto om de volgende onweersbui voor te blijven.

nesten

Vervolgens staken we de Oude Rijnstrang over en gingen op zoek naar de vogelijkhut bij de Waardense Dam onder Oud Zevenaar.
De oorspronkelijk bedachte route bleek niet meer begaanbaar. De waterstand was omhooggebracht, dat wisten we, maar het water stond nu zodanig hoog, dat we niet meer met droge laarzen het pad konden volgen. Als compensatie kregen we een mooi zingende Grote Karekiet (Acrocephalus Arundinaceus) te horen. Dat was de moeite van het omlopen wel waard.

Dus teruggelopen via de weg en dan rechtstreeks naar de vogelkijkhut. Hier hadden we een prima uitzicht op welgeteld 40 nesten van broedende Zwarte Sterns (Chlidonias Niger). Keurig op een rijtje zoals dat hoort in een keurig land.

Een schitterend gezicht overigens hoe zij elkaar visjes aangaven.
In een rietkraag aan dezelfde plas ontdekten we een Geoorde Fuut (Podiceps nigricollis) met nest.

 

 

 

  

Deel deze pagina