Na vijf jaar hebben we weer een bezoek gebracht aan de duinen bij Oost Voorne.
Wat uiteraard direct opviel was het fraaie nieuwe bezoekerscentrum van Zuid-Hollands Landschap, direct naast de Tenellaplas.

Voorne1

Maar onze aandacht was dit keer meer gericht op het gebied van Natuurmonumenten. Samen met boswachter Martin Annema hebben we het herstel van de duinvalleien nabij de Schapenwei en de Schapenwei zelf bekeken.

Op een afgeplagde en laaggelegen duinvallei troffen we een mooie verzameling planten zoals geelhartje, duizendknoopfontijnkruid, kruipende moerasweegbree, herfstbitterling, armbloemige waterbies, melkkruid, vetmos, dwergbloem, bonte paardenstaart, teer guichelheil en rode ogentroost en nog meer moois.

bonte-paardenstaartdwergbloem

Onderweg naar de Schapenweide kwamen we langs een poel met wat kranswieren en ongelijkbladig fontijnkruid.
Een goede plaats om de lunch te nuttigen en de kranswieren te determineren.
De hark van Jos deed goede diensten.

kranswierVoornegroep

Vervolgens hebben we de Schapenweide verkend.
Dit is een afgesoten natte vallei direct achter de oude zeereep. Een nieuw opgespoten duin beschermd dit deel nu tegen directe afslag.
De Schapenweide is verrassend veelzijdig door de lage duintjes.

Schapenweide

Waarnemingen zijn onder andere:
slanke gentiaan, driedistel, parnassia, heelblaadjes, moeraskartelblad en heidekartelblad, een enkele bloeiende moeraswespenorchis en herkenbare uitgebloeide brede orchissen.

slanke duingentiaandriedistel

Om het waterpeil te beheersen is een afwateringsbeek gegraven die het overtollige water afvoert richting de achtergelegen polder.

Schapenweidebeek

In het droge deel bij de beek vonden we een paartje blauwvleugelsprinkhanen.

blauwvleugelsprinkhaan, manblauwvleugelsprinkhaan, vrouw

Tot slot hebben we een (op dit moment op gedroogd) poeltje bezocht.
Hier zou volgens Loekie overkruid staan. We hebben het inderdaad gevonden, bloeiend en wel.

oeverkruid

Op de terugweg verschalkten we een zandhagedis.
zandhagedis

Na al dit fraais was het tijd om de dag af te sluiten met de Magandervallei om te zien of we de moerasgamander dit keer wel in bloei konden aantreffen.
De foto's spreken voor zich.

moerasgamandermoerasgamanderbloem

Als toegift voor Jos vonden we in de poel paarbladig fontijnkruid.

paarbladig-fontijnkruid

Door gebrek aan tijd kwamen we niet meer toe aan het vliegveld of het Brede Water.
Wellicht iets voor een volgend bezoek.

Voornegroepseinde

 

Deel deze pagina