Zumpe2
Zumpe
We vonden dat we dit jaar maar eens naar de Zumpe moetsen gaan, het enige eigen terrein van de KNNV dat samen met Staatsbosbeheer en Waterschap Rijn en IJssel wordt beheerd.
Ondanks de geringe regenval van het voorjaar was het er toch behoorlijk nat, omdat het terrein in een dal in een rivierduin ligt en het waterpeil behoorlijk gestegen is. Het was vaak van pol naar pol zien te stappen.
Zumpe2
De Zumpe bestaat uit een gebufferd elzenbroek met een vrij dunne leemlaag. Oorspronkelijk bestond het terrein uit hooilanden die verruigt zijn.
Sinds het nieuwe beheer is de waterstand ongeveer een halve meter verhoogd via een anti-verdrogingsbeleid.
gehakkelde aurelia
In een restant van enkele weiden vonden we nogal wat addertong, in dit geval bezocht door een gehakkelde aurelia.
Zumpebeek
In de langsstromende beek vonden we bloeiende waterranonkel en waterviolier.
Zumpe grasland
Dit aangrenzende natte veld van Staatsbosbeheer begint zich al goed te ontwikkelen.
We vonden hier onder andere nitella capillaris, chara vulgaris, hazezegge, barbarakruid, grote en kleine egelskop, waterviolier en beekpunge.

Heidehoekse Vloed
Heidehoekse vloed
Hoewel het er hier niet naar uitziet was het terrein vrij droog.
In het eerste deel denken we carex distans gevonden te hebben en mogelijk ook draadrus (juncus filiformis). We zoeken dit nog uit.
Heidehoekse vloed, boomkikker
Wel leuk was het tenminste 5 boomkikkers aan te treffen.

Deel deze pagina