wierdense veld

De ochtend was wat nevelig toen wij verzamelden bij de Schaapskooi. Hier konden we aanschouwen dat ook de blauwtongziekte heeft toegeslagen bij de schaapskudde.

Herder Maarten-Willem doet wat hij kan om het leed enigszins te verzachten.

 

 

 

 

 

 

 

startgroep WierdenseveldLoekie geeft als start een uitleg over de stand van zaken van dit natuurreservaat. Op zich gaat het nog niet eens zo slecht met de natuurwaarden. Het gebied wordt langzaam toch wat natter. Om dit proces te versnellen, wordt er op twee randen kunststoffolie ingegraven om het afstromen van oppervlakkig water tegen te gaan. Men verwacht dat de (grond)waterstand verder zal toenemen. Op een aantal dieper gelegen delen.

 

 

 

veldoverzicht Wierdenseveld  dagputten wierdenseveld

Na een mooi overzicht vanaf de Schaddenbeltsweg, gaan we het veld in. In dit noordelijke deel zijn een aantal dagputten te vinden en een oude brandgang. De dagputten groeien al aardig dicht met Sp cuspidatum en er komen al pollen Sp compactum. Onderin deze pollen vonden we Veendubbeltjesmos (Odontoschisma sphagni) en Glanzend maanmos (Cephalozia connivens). Op een groot aantal plaatsen had de Veenmosgrauwkop (Tephrocybe palustris) toegeslagen, wat herkenbaar was aan de bleke plekken in de mosvegetatie. Deze schimmel parasiteert op het veenmos.

trekgat Wierdenseveld  hoogveenbult Wierdenseveld
In de laagten ontwikkelt zich een aardig levend Hoogveen. Er zijn al veel pollen met Eenarig wollegras (Eriophorum vaginatum), Veenpluis (Eriophorum angustifolium), Witte snavelbies (Rhynchospora alba), Lavendelheide (Andromeda polifolia), Veenbies (Trichophorum cespitosus) (Scirpus cespitosus), Kleine veenbes (Oxycoccus palustris) en Trekrus (Juncus squarrosus). Op de hogere delen met Struikheide (Calluna vulgaris) en Dopheide (Erica tetralix) is geplagd. Die kale delen leveren al aardig wat Kleine Zonnedauw (Drosera intermedia). Volgens Loekie is de hier voorkomende Kraaiheide (Empetrum nigrum) ongeveer de zuidelijkste standplaats.

peilbuis Wierdenseveld Om de waterstand te kunnen monitoren is een groot aantal peilbuizen aangebracht. Loekie heeft hier het rapport met de laatste gegevens. Duidelijk is de invloed van de vrij natte zomer te zien.

 

 

 

 

 

gladde slag Wierdense veld
Buitengewoon was onze ontmoeting met een Gladde slang (Coronella austriaca Laurenti, 1768).
Nick merkte hem als eerste op toen de slang het pad overstak en zich in een graspol verscholen hield. Na enig voorzichtig zoeken konden we de slang uitgebreid fotograferen. Volgens Loekie was de soort eerder dit jaar gesignaleerd, na een jarenlange afwezigheid.

Een mooie opsteker voor Landschap Overijssel.

sabelsprinkhaanmoerassprinkhaan
Na een lunch op een droog stukje zand, trokken we verder in de richting van Dwarsdijk. Aardige vondsten onderweg waren de Heidesabelsprinkhaan (Metrioptera brachyptera) en de Moerassprinkhaan (Stethophyma grossum). Ook vonden we nog de rupsen van de Veelvraat (Macrothylacia rubi) en de Berkenzwamkever (Diaperis boleti) op een Berkenzwam (Piptoporus betulinus) in een berkenbosje.

Vervolgens liepen we via de Wulpenweg naar het Notterveen, het laagste deel van het Wierdense Veld.
Onderweg een mooi exemplaar van van de Hoornaar (Vespa crabro) en weer een Heidesabelsprinkhaan (Metrioptera brachyptera).
Eenmaal in het Notterveen was het een wat moeizame tocht over bulten Pijpenstrootje (Molinia caerulea) en natte dalen.

kleine veenbesSp Magellanicum

We vonden nog een mooie plek met Kleine veenbes (Oxycoccus palustris) en naar we dachten Sp magellanicum?. Wel hebben we Sp capillifolium thuis op naam kunnen brengen ( dank daarvoor Melchior). Voor rubellum zou het mos niet voldoende rood zijn. In dit gebied kwamen we ook geregeld Veendubbeltjesmos tegen en een polletje met Cephalozia connivens (Glanzend maanmos).

kluifjeszwam

Het laatste deel van onze tocht ging over de Prinsendijk. Hier troffen we veel uitgebloeide keverorchissen en nogal wat paddenstoelen, waaronder de Witte kluifjeszwam (Helvella crispa) en een aantal exemplaren Borstelbies (Isolepis setacea).
Het was een waardig afscheid van alweer een uitstekend seizoen met vele mooie tochten en hele interessante vondsten.

Deel deze pagina