Hompelvoet_overtochtHompelvoet

Dankzij de welwillende medewerking van Staatsbosbeheer konden wij het eiland Hompelvoet bezoeken. Na een comfortabele overtocht met het werkschip Bruinvis werden wij verwelkomd door Kees de Kraker, expert van alles wat leeft en groeit op het eiland.

Hompelvoet_zeekraalvlakte

Hompelvoet_kees

Op zijn enthousiaste wijze vertelde Kees het een en ander over de achtergrond van het eiland.
In de tijd voor de afsluiting was Hompelvoet een zandplaat. Een prima broedgebied voor vogels met een voorkeur voor zand en schelpen. De aanwezigheid van de kalk zorgt er voor dat de pH in de vochtige duinvalleien nog altijd schommelt rond de 7.

Beheerder Staatsbosbeheer wil het eiland graag openhouden. Een moeizame strijd, omdat zo te zien Kruipwilg en Duindoorn hun best doen hun areaal uit te breiden. Het open deel wordt zowel gemaaid als geklepeld, meestal in augustus.
Volgens Kees broeden er nog altijd zo'n 20-30 paar Grutto en ca. 40 paar Tureluur, enkele paren Visdief. De kolonie Grote sterns is al jaren van het eiland verdwenen. Echt kaal zand vind je nauwelijks, het deel met Zeekraal lijkt nog de beste papieren te hebben voor de gevoelige soorten.


Van de zoogdieren is te melden dat de Hermelijn nu vast op het eiland lijkt gevestigd te zijn. De huidige populatie zit er inmiddels al weer meer dan 10 jaar. De Noordse woelmuis heeft het moeilijker, net als de Kleine muis. De Bruine rat blijft stabiel.   

 

moeraszoutgras2

herfstbitterling

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een uitgebreide uitleg zijn we vertrokken in noordelijke richting.
Als eerste vinden we enkele nog bloeiende Heelblaadjes (Pulicaria
dysenterica). Vervolgens stuiten we op Herfstbitterling (Blackstonia
perfoliata) zie foto boven, Krielparnassia (Sagina nodosa) en heel veel
Parnassia (Parnassia palustris). Verder Vleugeltjesbloem (Polygala
vulgaris) en Geelhartje (Linum catharticum) en Kleverige ogentroost
(Parentucellia viscosa).
Langzaam lopen we naar het zilte deel dat oranjerood is gekleurd door de vele Kortarig zeekraal (Salicornia europea).

Al wandelend komen we enkele Heideblauwtjes tegen, een Argusvlinder, en wat Hooibeestjes.
Op de grond vinden we Kruisdistel (Eryngium campestre), Kruipend stalkruid (Ononis repens), Rode ogentroost (Odontites vernus), Wolfspoot (Lycopus europaeus), Bleke zegge (Carex pallescens), Geelgroene zegge, Waternavel (Hydrocotyle vulgari), Addertong (Ophioglossum vulgatum), Zilte zegge (Carex distans), Hefstleeuwentand (Leontodon autumnalis), Aardbeiklaver (Trifolium fragiferum), Dwergzegge (Carex oederi), Juncus maritima (of gerardi??), Zilte schijnspurrie (Spergula salina), Zeeweegbree (Plantago maritima), Smalle rolklaver (Lotus glaber), Moeraszoutgras (Triglochin palustris) zie foto linksboven, Schorrenzoutgras (Triglochin maritima).

Hompelvoet_paardenHompelvoet_ben

De grote grazers van Staats-bosbeheer kwamen natuurlijk even kijken wat er nu weer rondkroop in hun gebied. Ben zag er wel wat in en kon mooie plaatjes schieten van de Konics.

Hompelvoet_zoekploeg

Al wandelen richting zee, kwamen langs het deel waar de Herfstschroeforchis zou staan. Echt moeilijk om die te vinden was het niet, nadat Kees had aangegeven hoe we ze konden vinden. Vanuit de verte was ook duidelijk dat hier iets bijzonders gaande was. Hopelijk overleeft het onderwerp deze belangstelling.
Een mooie bloeide plant vinden was iets moeilijker. Toch hebben we enkele fraaie exemplaren gevonden die hun naam duidelijk eer aan deden.
Herfstschroeforchis  Herfstschroeforchis2

Hompelvoet_meerzannichia

Maar, er was nog meer te zien. Dus togen we op weg naar het westen. Als eerste kwamen we kangs een vrij diepe poel. Hierin vonden we Tenger fonteinkruid (Potamogeton pusillus), Aarvederkruid (Myriophyllum spicatum), Schede fonteinkruid (Potamogeton pectinatus), Zittende zannichellia (Zannichellia palustris subsp. palustris), en Gesteelde zannichellia (Zannichellia palustris subsp. pedicellata).


Hompelvoet_john  Fijn_hoornbladgrof-hoornblad
Van John kregen we een les in het herkennen van de gevonden waterplanten. Hier waren het Fijn hoornblad (Ceratophyllum submersum Bisch.) rechtsonder en Grof hoornblad (Ceratophyllum demersum L.) linksonder en niet te vergeten de Chara globularis. Deze laatste soort is hier nu voor het eerst aangetroffen!!

De tijd drong, want we wilden nog 'even' de groeiplaatsen van de Slanke duingentiaan (Gentianella amarella) zien en die van Rond wintergroen (Pyrola rotundifolia). Dus even doorzettend volgenden we het paarden/koeienpad door het Duindoornstruweel. Onderweg mooi Strandduizendguldenkruid (Centaurium littorale).

slanke duingentiaan2  rond_wintergroen

Om half vier was het alleen nog stevig doorlopen naar de Bruinvis die al aan de steiger lag te wachten. Natuurlijk hadden we graag meer tijd willen besteden om alle hoeken van het eiland te bezoeken, maar dit was ook al heel mooi. Wat er echt uitsprong waren voor ons de uitgestrekte velden met Parnassia en de grote aantallen Herfstschroeforchis, los van alle andere bijzondere vondsten. Hompelvoet is met recht een juweeltje om zuinig op te zijn.

Hompelvoet2

Deel deze pagina