Mosbeekweide
Meestal zijn onze excursies een soort uitgebreide wandeling. Excursieleider Loekie had dit keer wat anders in gedachten. Het terrein was wel per auto te bereiken, maar daarmee zouden we de indrukken van het totale gebied missen. Dus ging de tocht per tweewieler.
De mosbeek heeft zijn oorsprong in een klein veengebied in de buurt van het dorpje Mander. Het brongebied is ongeveer 2 ha groot en bestaat uit een schraal veengebied, een vrij schraal stukje weiland en een broekbos. Het beheer bestaat uit het jaarlijks maaien en afvoeren van het maaisel.
Het brongebied is niet vrij toegankelijk, maar danzij Loekie hebben we een goede indruk van het terrein gekregen.

Mosbeek, uitlegNa een korte uitleg van Loekie konden wij het terrein verkennen, te beginnen bij het bronveen.
En zoals Westhoff al in 1944 beschreef, troffen we hier een mooie hoogzomervegetatie met soorten als Beenbreek, Klokjesgentiaan, Parnassia, Vetblad,Veenmosorchis enz.

Het veengebied was goed doorsneden met kleine slenken. Aaneengeregen vormden zij de bron van de Mosbeek. Het water kan zich in dit veen verzamelen vanuit de omliggende hoger gelegen delen.

In de slenken van het veen vonden we Waterschorpioenen.

 

Mosbeek, slenk
Na de uitgebreide verkenning van het bronveen en de bronweide bezochten we de Reuterij. Oorspronklijk was dit een poel waarin het vlas uit de omgeving geroot (ontdaan van de harde bast, waardoor de vlasvezel vrijkomt).Mosbeek, reuterij
Het terreintje rondom de reutvijver was nogal verwaarloosd toen het Ovrijssels Landschap het in beheer kreeg. Het omringende bos werd verwijderd en een groot deel van het terrein werd geplagd. De vijver wordt ook hier gevoed door het kwelwater uit de hoger gelegen omgeving.
Tot nu toe is het plaggen ng geen succes, er is nog altijd veel bosopslag. Het beheer is gericht op verschraling tot schraal grasland en droge heide.
Leuk was te merken dat de Bospaardenstaart nog altijd aanwezig is in de uitloop van de reutvijver.
Aan de overzijde van het zandpad lag een kleine Roggeakker, waar we Korensla, Hardbloem, Akkerviooltje en Kleine Leeuweklauw vonden.

Mosbeek, watermolen
Op de terugweg kwamen we langs de Molen van Frans. Dit is de bovenste watermolen, een van de vele die langs de Mosbeek hebben gestaan.

De waarnemingen:
Bronweide:
Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe), Beenbreek (Narthecium ossifragum), Tormentil (Potentilla erecta)
Parnassia (Parnassia palustris), Vetblad (Pinguïcula vulgaris), Kleine Zonnedauw (Drosera intermedia),
Armbloemige waterbies (Heleocharis quinqueflora), Kleine valeriaan (Valeriana dioica), Dopheide (Erica tetralix)
Sp papillosum, Sp magellanicum, Sp fallax, Sp squarrosum   

Veenweide:
Veenmosvuurzwam, Veenmosorchis, Moerasviooltje (Viola palustris), Sp papillosum, Sp magellanicum, Sp squarrosum

Reuterij:
Veenstaartjesmos, Bospaardestaart (Equisetum sylvaticum), Bosbies (Scirpus sylvaticus), Langhalsmos   
Moeraswolfsklauw (Lycopodium inundatum)

Roggeakker:
Korensla (Arnoseris minima), Eenjarige Hardbloem (Scleranthus annuus), Akkerviooltje (Viola tricolor)
Kleine leeuweklauw (Aphanes inexpextata)

Deel deze pagina