Stelkampsveldlucht

(De foto's zijn van Nick, André, Kai en Google) 

Met een volgeboekte groep van 15 deelnemers hebben we enkele delen van het Stelkampsveld bezocht.
Gesterkt door koffie bij het verzamelcafé in Barchem trokken we in colonne naar het dichtbij gelegen gebied.

Stelkampsvelduitleg

Gert-Jan geeft uitleg aan de hand van kaarten en een recent rapport van het terrein dat eigendom is van Staatsbosbeheer, maar valt onder het Waterschap Rijn en IJssel.

klein warkruid Als eerste om er even in te komen een veldje met enkele leuke waarnemingen zoals Klein warkruid (Cuscuta epithymum).
Verder ook veel Heidekartelblad (Pedicularis sylvatica) samen met Kleine zonnedauw (Drosera intermedia) en Moeraswolfsklauw (Lycopodiella inundata). In een poel veel Sp. cuspidatum, maar ook Sp tenella en Sp. fallax.


 

 

 

 

 

Stelkampsveldharken  Stelkampsveld-oeverkruid

De volgende stop was een veldje iets verderop met een wat diepere poel. Hier zou Oeverkruid (Littorella uniflora) moeten staan. Na enig zoekwerk van John hebben we dat inderdaad gevonden.
Verder groeide er nogal wat Waterbies (Eleocharis palustris) en Veelstengelige waterbies (Eleocharis multicaulis) en Pilvaren (Pilularia globulifera).

In het water troffen we ook een aantal Staafwantsen (Ranatra linearis).

Stelkampsveld-kranswieren  Stelkampsveld-nitella tenuissima
Enkele Nitella-soorten in de eerste poel,   Nitella tenuissima uit het grote ven.
waar ook Oeverkruid groeide

Kranswieren
In een groot, ondiep ven tegen de bosrand (229,65/459,29) vonden we Chara vulgaris var. vulgaris, Chara virgata, Chara major en Nitella tenuissima in helder, tot 30 cm diep water. Hier was recent Riet onder water gemaaid en zeer zorgvuldig afgevoerd. De kranswieren bedekten zeer weinig. Van de begeleidende soorten kwamen Potamogeton gramineus en Phragmites australis het meest voor; daarnaast stond er enig Juncus bulbosus. Nitella tenuissima en Chara virgata waren in 1997 in het toen zojuist uitgebaggerde ven gezien door Arnout Jan Rossenaar en Piet Schipper. Toentertijd was het, na een afwezigheid van anderhalve eeuw, de tweede recente vondst van Nitella tenuissima in Nederland. Het Stelkamps Veld ligt hemelsbreed minder dan 10 km van de vindplaats in 1859. Inmiddels is Nitella tenuissima recent op zeven plaatsen gezien. In het Stelkampsveld is hij ook in 2001 gezien en nu, weer of nog steeds, 10 jaar na de eerste melding. Chara vulgaris en Chara hispida zijn voor 2007 in het Stelkampsveld nooit waargenomen. Van hispida is alleen een losdrijvend stukje gevonden. Het zou het restant van maaisel kunnen zijn, het zou eventueel ook met onderwatermaaigerei van elders kunnen zijn gekomen. Chara hispida is een of tweemaal eerder gevonden in de Achterhoek.
In een tweede, veel kleinere poel (229,626/459,636) vonden we Nitella tenuissima en Chara virgata in plm 30 cm diep water. Daar groeiden ze samen met onder andere Phragmites australis, Eleocharis multicaulis, Samolus valerandi, Juncus bulbosus, Potamogeton gramineus en cf. Campilium stellatum.
Tekst: John Bruinsma

Stelkampsveld-poel

Dan kwam eindelijk het mooiste deel van de dag, het Stelkampsveld.
Van enige afstand zag het er uit als een heideveld met enkele vrij lage heuveltjes en wat ondiepe vennen.
Door de overvloedige regen van de afgelopen weken wat het waterpeil duidelijk hoger. Bij het kleine poeltje stond de Kleine zonnedauw in het water. De natte heide stond vol met Moeraswolfsklauw (Lycopodiella inundata).

Spaanse ruiter      vlozegge

Bij het grote ven was een kleine heuvel, waarschijnlijk net genoeg om te zorgen voor buffering en wat kalkaanvoer. Hier vonden we een zone met vrij veel Moeraswespenorchis (Epipactis palustris), veel Spaanse ruiters (Cirsium dissectum) en enkele exemplaren Parnassia (Parnassia palustris).
Aan de andere zijde van d heuvel stond ook weer Moeraswespenorchis (Epipactis palustris). Onze zoektocht naar Tweehuizige zegge (Carex dioica), die we daar verwachtten te vinden, eindigde in een leuke vondst van Vlozegge (Carex pulicaris).

Stelkampsveld-kleine-ven  Stelkampsveld-klokjesgentiaan

Het kleine ven bleek ongeveer voor de helft afgeplagd te zijn. Het niet geplagde deel was met een flinke laag Sp. cuspidatum begroeid, met daar tussen veel Waterbies (Eleocharis palustris).
Het geplagde deel was nogal leeg met aan de randen veel Kleine zonnedauw (Drosera intermedia). Iets hogerop een aantal Klokjesgentianen (Gentiana pneumonanthe).

Stelkampsveld-boomkikker1     Stelkampsveld-boomkikker1

Op de terugweg zijn we nogmaals op zoek gegaan naar de Boomkikker (Hyla arborea) in de braamstruiken langs het zandpad. En inderdaad vonden we dit keer een wat groter exemplaar. Deze bleef rustig zitten ondanks alle lenzen die hem van alle kanten beloerden. Uiteindelijk had ieder van ons zijn/haar perfecte shot.
Wat meer in de zon konden we mooie plaatjes schieten van de Gehakkelde aurelia (Polygonia c-album), Landkaartje (Araschnia levana) en een Schorpioen-vlieg (Panorpa communis).

Het Stelkampsveld, ook wel Beekvliet genoemd, mag dan wel minder bijzonder zijn dan pakweg 50 jaar geleden, het is nog altijd een fraai gebied. Dit blijkt wel uit de toch wel bijzondere waarnemingen. Dat het gebied verdroogd, is niet echt te zien. Er is wel een deel dat begroeid is met Pijpenstrootje, maar het grootste deel was natte heide met vrijwel overal Moeraswolfsklauw. Toch een plant voor natte heidegebieden die bovendien voedselarm en wat zuur zijn. Het mooie was dat de lage heuveltjes zorgen voor wat buffering waardoor er een strook ontstaat met een goed biotoop voor soorten als Vlozegge, Moeraswespenorchis, Parnassia.
Je zou zeggen dat de beheersmaatregelen toch al resultaat hebben, wellicht dankzij het natte weer van de afgelopen maanden.

Deel deze pagina