Korenburgervengrpstart
We krijgen uitleg van een kenner bij uitstek bij de start van de excursie in het Korenburgerven.


Ex2002Korenburgerven1

Onze eerste halteplaats is het blauwgraslandje bij de ingang. Te zien is dat het al aardig is verzuurd, bij gebrek aan voldoende kwel.
De kwel blijkt onderbroken door een naburige zandafgraving.

Momenteel wordt er gepraat om de vergunning voor het winnen van zand in te trekken om het grondwaterpeil weer op een acceptabel niveau te krijgen.

Toch vinden we hier een redelijk aantal uitgebloeide exemplaren van de gentiaan. De Zilveren Maan zou hier nog voor moeten komen.

Verder vinden we er Moeraskartelblad, en Breedbladige Orchis

Ex2002Korenburgerven2
Wanneer we verder lopen, komen we langs fraaie restanten van petgaten, de zogenaamde daggaten.


kleinblaasjeskruid
Bij een dergelijk laaggelegen restant ontstaat de discussie of hetgeenwe vinden ook werkelijk Loos Blaasjeskruid is.

Verder vinden we Kantig Hertshooi, Ruw walstro en Watervorkje plus gewoon Blaasjeskruid.

Ex2002zompigpad
Onze gidsen gaan ons voor over een buitengewoon zompig pad.
Met moeite banen we ons een weg over de 'drogere' delen van het pad.

Het is inmiddels duidelijk dat het terrein flink aan het vernatten is. Bij grotere regenval is dit deel onbegaanbaar.
Het is overigens wel de bedoeling dat dit deel van het terrein 'onder water' komt te staan in de toekomst. Het terrein wordt daarna met rust gelaten. 

ex2002afsch1
Even verderop treffen we een houten beschoeiing aan.
Deze is bedoeld om het waterpeil in het natste deel van het Korenburger Ven langzaam omhoog te brengen.

De beschoeiing is per helicopter ter plaatse gebracht. Transport per vrachtwagen bleek onmogelijk vanwege de natte ondergrond. Dat kunnen we begrijpen na onze ervaringen tot nu toe.

Ex2002wooldsevenpraten
Even een onderonsje tussen Thea en Sakia.

We zijn inmiddels aangeland in het Wooldse Veen

Ex2002richtingDuitslnd
Het Wooldse Veen grenst hier aan het Duitse veengebied.


Als toegift hebben we het Nonnenven bezocht. Dit zijn kleine afgravingen naast de opgeheven spoorlijn naar Duitsland.

Ex2002Nonnenven1
Prachtige heldere plassen.met verfbrem en veel Kleine en Ronde Zonnedauw.

Ex2002Nonnenven2
We vonden er de Zwervende Pantserjufferen een Bruine Glazenmaker. 


Kortom een excursie met een leuke afwisseling en interessante waarnemingen.
Maar bovenal veel discussies over water en waterhuishouding op dit hooggelegen deel van `Nederland.


Deel deze pagina