ven

Onder een zwaar bedekte lucht met een lichte regen hebben wij met een groep van negen deelnemers de Holmers verkend.
De Holmers is een onderdeel van de Holmers/Halkenbroek, een gebied dat aangewezen is voor natuurontwikkeling.
De Holmers is een brongebied van de Drentse Aa en van oorsprong een nat madeland. Aansluitend aan het gebied ligt een klein heideveld met ven op de waterscheiding van het Zwiggelterveld.

Een groot deel van dit heidegebied is enkele jaren geleden geplagd.
In die tijd is ook de bouwvoor van de Holmers afgegraven om natuurontwikkeling mogelijk te maken. Het Halkenbroek is nog niet onder handen genomen.
Het heidgebied wordt begraasd, de Holmers niet. Verwacht wordt dat de Holmers op den duur zich zal ontwikkelen tot een Elzen-berkenbroekbos. Maar voorlopig is het nog niet zo ver.

mannetjesereprijs


Door het regenachtige weer oogde de droge heide niet bepaald droog. In de lage delen stond nog veel water. In het drogere deel vonden we liggend walstro, mannetjes ereprijs en dwergzegge.

dwergzeggedwergzegge2

Het hondsviooltje hebben we niet kunnen vinden.In het grote ven zagen we naast wat wilde eenden en kuifeenden twee paar zomertalingen.
Op dat moment vloog een wat erg groot uitgevallen meeuw over: een visarend. Ook niet alledaags in dit deel van Drenthe. Hij was te snel weer vertrokken richting Diependal om er een foto van te kunnen maken.


veenpluis
Het verlande ven is nog mooi nat met veel veenpluis.

groep1

Of het door het natte weer komt weet ik niet, maar de Holmers oogde dit keer nogal saai. Zo te zien weinig spannende zaken. Geen vlinders en libellen. Wel veel water. Ik heb het gevoel dat er dit jaar veel meer water staat dan vorig jaar om deze tijd. Ronde zonnedauw hebben we niet gevonden, wel nog wat armentierige kleine zonnedauw en hier en daar moeraswolfsklauw Uiteindelijk hebben we niet het totale gebied verkend.

 koningsvarengeelgroene_zegge

Op de terugweg naar de auto's vonden we nog redelijk veel moerasviooltje, een enkele geelgroene zegge en zowaar een kleine koningsvaren.De lijst met waargenomen vogels is: bruine kiekendief (V), 2 zomertalingen, visarend, boerenzwaluw, huiszwaluw, gierzwaluw, roerdomp (ten minste 1 en mogelijk 2), koekoek, boompieper, een baltsende watersnip,
3 roodborsttapuiten, een boomleeuwerik, fitis, grasmus, tjiftjaf, zwartkop, winterkoning, boomvalk, geelgors, putter en nog altijd vrij veel veldleeuweriken.
Deze waarnemingen geven nog altijd dat bijzondere tintje aan de Holmers.

Deel deze pagina