Kerf1
Omdat De Kerf mooi in de brede duinen ligt, leek de fiets het aangewezen
vervoermiddel voor onze excursie.
Of het hierdoor komt is onduidelijk, maar de groep was met uiteindelijk 16 deelnemers
behoorlijk groot.

uitkijkgroep


naar zee       vanuit zee

Er stond nog een aardige bries, maar die hielp om de regen elders te laten vallen.
Vanuit de uitkijkpost hadden we een goed overzicht over het terrein.
De Kerf is niet zoals gedacht een slufter geworden. Nu stuift de doorsteek in de duinen
al aardig dicht en is er hooguit nog een drempel van pakweg 3 meter hoog over.
Alleen bij echt hoog water zal er nog zeewater het land nog binnen kunnen komen.

zeewolfsmelk  zeevenkel

Aan de eerste planten was de invloed van de zee nog goed te zien.
We vonden al snel kleine exemplaren van de rode lijst zoals zeevenkel, zeewolfsmelk
en een pol zeerus. Verder soorten als blauwe zeedistel, stekend loogkruid, een
zeeaster en strandduizendguldenkruid.

Iets verderop wordt de invloed van de zee al minder. Hier vonden we klein
wintergroen en weer meer naar het centrale vochtige deel een flinke hoeveelheid
Parnassia.

klein wintergroenparnassia

Na de lunch trokken we naar het bos bij De Berenkuil.


geelgroene orchisduinorchis

Onderweg vonden we langs het fiestpad nog meer klein wintergroen en mogelijk de geelgroene orchis.
Of de bodem voldoende kalkhoudend is???

Bij De Berenkuil vonden we inderdaad een flink aantal dennenorchissen.
Ze hebben wel wat weg van de herfstschroeforchis.

vogelmeer

Vervolgens hebben we kort rondgekeken bij het vogelmeer. Hier zijn geen bijzonderheden te melden.
Het oeverkruid stond vrijwel overal in het water, terwijl het waterbies nogal eens op de oever te vinden was.

Hargergat

Als laatste hebben we nog een rondgekeken bij het Hargergat.
Op zich een mooi stukje natuur dat zich veelbelovend kan ontwikkelen, mits het maaibeheer wordt verbeterd.

Deel deze pagina