De Wieden bij Dwarsgracht

Met een groep van 16 deelnemers hebben we bij tropische temperaturen enkele interessante gebieden bezocht in De Wieden.
Als eerste zijn we per fluisterboot gevaren naar twee blauwgraslandjes in de buurt van Dwarsgracht.
                                                                                      

De uitwerking van de langdurige droogte was hier goed te zien. Vrijwel alle veenmossen waren uitgedroogd.
De ronde zonnedauw bloeide desondanks volop. Andere waarnemingen waren onder andere wateraardbei, moeraskartelblad, waterdrieblad, veenpluis, kleine lisdodde en grote boterbloem.

gevlekte glanslibel    gouden sprinkhaan
Met hulp van het vlindernet konden we een gouden sprinkhaan, gevlekte glanslibel, zwarte heidelibel, blauwe breedscheenjuffer en azuurwaterjuffer noteren.


Vervolgens hebben we een landje aan de Dwarsgracht bekeken. 

 Dwarsgracht
Dit landje wordt verder vernat. De eerste resultaten zijn bemoedigend.

Onze volgende stop waren enkele veldjes bij De Bramen.
De Wieden bij de Bramen
Deze landjes zagen er ondanks de droogte redelijk uit met enkele nog bloeiende orchideeën.
We hebben nog gezocht naar de groene glazenmaker in de krabbenscheervegetatie, maar niets gevonden.

Als laatste hebben we twee fraaie landjes bezocht langs de Veldweg.

Deel deze pagina