groep1 

Deze exursie hadden we gepland om te zien hoe de ontwikkeling van Koolmansdijk was gevorderd na het afgraven van de bouwvoor en wat de resulaten waren van het huidige beheer.
Wat wij zagen was een fraai terrein met vooral op de schrale natte delen een mooie vegetatie met veel (uitgebloeide) orchideeën, klokjesgentiaan en parnassia. Het inbrengen van strooisel uit andere gebieden zal deze ontwikkeling zeker hebben versneld.

Tijdens ons bezoek was het terrein droog, al waren de natte delen wel te herkennen aan de vegetatietypen.


knoopkruidveld 

Bij de start vonden we een goed ontwikkelde vegetatie met veel blauwe knoop (Succisa pratensis). Hier was het wel enigszins vochtig maar dit deel stond niet geregeld onder water, zoals verderop wel het geval was.

bruin blauwtje   oranje luzernevlinder

Dankzij het vlindernet van Inga konden we een bruin blauwtje (Aricia agestis) op naam brengen, naast een aantal bonte zandoogjes, hooibeestjes en een oranje luzernevlinder (Colias croceus).

moerassprinkhaan   spitskopje

Van de sprinkhanen konden we de volgende soorten noteren: zompsprinkhaan, tandradje, grote groene, zuidelijke spitskop en spitskop.

duidendguldenkruid1   duidendguldenkruid2

Voor het duizendguldenkruid moesten we even door de knieën om uiteindelijk vast te stellen dat het toch werkelijk echt duizendguldenkruid was.

klokjesgentiaan   parnassia

Een groot deel van het gebied ziet er uit als een bloemrijk schraalland met veel parnassia en klokjesgentiaan. Beide soorten komen in grote aantallen voor.
Het inbrengen van maaisel na het verwijderen van de bouwvoor heeft hier goed gewerkt.
In het voorjaar zal het veld zeker paars gekleurd zijn van de vele orchideeën gezien de vele uitge-bloeide stengels van moeraswespen-orchis, brede orchis en welriekende nachtorchis.

moerassmele

Een van de hoogtepunten was de aanwezigheid van moerassmele. Deze soort hebben we nog niet eerder aangetroffen tijdens onze excursies.

zonnebaars1zonnebaars2

Met hulp van Tjeerd en Jelle hebben we kunnen vaststellen dat ook in kleine poel in een dergelijk afgelegen terrein een zonnebaars gevonden kan worden.

Nijkampsheide

Tot slot hebben we een kort bezoek gebracht aan het iets verder gelegen Nijkampsheide. Ook dit terrein is deels afgegraven en herstelt zich ook fraai. Hier hebben we nog redelijke aantallen uitgebloeide wolverlei gevonden. Dit maakt het gebiedje toch wel bijzonder.

Deel deze pagina