Ons was een mooie dag beloofd, maar bij de start zag het er nog wat dreigend uit. Het kwam allemaal goed.
Met een groep van acht deelnemers en vergezeld van enkele grote groepen gingen we met een goed bevolkte veerpont naar het eiland.

veerpontBC
Met een groep van acht deelnemers en vergezeld van enkele grote groepen gingen we met een goed bevolkte veerpont naar het eiland

Verver1hoogtekaart

De eerste plas links van het bezoekerscentrum in het deel Weelde, leverde niet veel meer op dan mooie plaatjes met een dreigende lucht op de achtergrond.
Aan de roep om koffie gehoor gevend besloten we eerst naar het bezoekerscentrum te gaan, waar wij onze gids Bert Verver zouden ontmoeten.In overleg met Bert besloten we zoveel mogelijk in de lengte het eiland te verkennen. Dat betekende een flink wandeling naar de rietheuvel op de westpunt van het eiland.
Aan de hand van enkele kaarten praatte Bert ons bij over de achtergrond van de keuzes die gemaakt zijn en de huidige situatie.
De nieuwe inrichting van het eiland is eigenlijk nog maar net afgerond. Dat is goed te zien aan de planten, die vooral afkomstig zijn uit de rijkere milieus.
De weg die ooit in de lengte over het eiland liep is uitgegraven en staat nu vol water. Dat betekent dat je maar op enkele plaatsen het eiland kunt oversteken.
Deze gegraven slenk staat in verbinding met het Haringvliet via een lage dam. Door deze centrale slenk kan zoet water uit het Haringvliet grote delen van het eiland in stromen. Met name het deel Wildernis profiteerd daarvan. De vele plasdras plekken en slikken bieden uitstekende fooerageerplaatsen.
Enkele oude verlaten boerderijen en stenen hutjes zijn blijven staan en bieden goede schuilgelegenheid aan een veelheid van leven.
Het eiland ademt hierdoor rust, stilte en ruimte, ondanks de drukte van de randstad op en steenworp afstand.
Het was nog vroeg in het jaar en de kou was eigenlijk letterlijk net uit de lucht. Daarom hebben we ons tijdens de wandeling wat geconcentreerd op de vogels.

wildernis1

Op de verschillende schorren en slikken zagen we heel wat soorten steltlopers foerageren. Een telescoop zou hier goed te pas zijn gekomen, maar met de gewone kijker ontdekten we ook al veel soorten. Een enkele zomertaling was daar één van.
Een complete lijst van waargenomen soorten is aan het einde van dit verslag te vinden.

wildernis2zomertaling

lunch_slikkenlunch
De lunch gebruikten we in de zon op de dijk en genoten van het zicht over de slikken en plassen van Wildernis.
Ook hier weer waren weer allerhande steltlopers en eenden in de weer.

zeggedoorntje
Onderweg zagen de speurders onder ons nog een zeggedoorn


priel1priel2
Na de lunch vervolgden we onze tocht richting het westen. Na de dijk werd het terrein ruiger met enkele prielen die een eind het eiland in staken.

Koeien
Dit is het domein van de roodbruine Schotse Hooglanders.
Zij worden geacht te zorgen voor de nodige variatie in de begroeiing.

rietheuvel
De rietheuvel bleek inderdaad enkele meters boven het maaiveld te komen. Hier hebben de rietsnijders in de winter hun eenvoudig kamp opgeslagen. Het leek ons geen pretje. Geen beschutting tegen een harde wind en enig comfort leek hier niet mogelijk.
Dat was blijkbaar ook niet de bedoeling, er moest hard gewerkt worden in de korte periode dat rietsnijden mogelijk was.
Dat er weleens en klokhuis werd weggegooid toonde de bloeiende appelboom.


rietveld
In de rietvelden hoorden we onze eerste blauwborst zingen.

Na dit fraais restte ons nog een flinke wandeling terug om de veerpont van vier uur te halen.
Het natuureiland Tiengemeten is de moeite waard er over enkele jaren terug te komen en te zien hoe de planten zich hebben ontwikkeld.

De waargenomen vogelsoorten zijn: BZw, F, Tj, GGa, Kl, SE, WE, M, Ka, K, P, BrK, BB, KK, RZ, Lep, CGa, MK, ZT, BPl, Gr, PS, GPR, KrE, WT, WKw, GP, VL, Tu, BE, Aal, NGa, F, BGa, Fa, HM, HD, Ki, KnZ, KM, ZM, KE, Sc, Pu, TT, WRG, Hol, BlR, ZK. Totaal 49 soorten

Deel deze pagina