Ook het Waterschap Regge en Dinkel werkt al enige jaren aan het
herstellen van de oude meanderende beken in hun beheersgebied.

startbank

Vandaag hebben we een bezoek gebracht aan het gebied rond het bovenste deel van de Beneden Regge tussen Hankate en Ommen. Om het gebied te verkennen was de fiets het beste vervoermiddel.
Bij de kruising met het Overijsselskanaal en de stuw bij Hancate was onze eerste halteplaats. Hier kregen we uitleg van Johan Medenblik, hydroloog van het waterschap.

Van oudsher is de Regge belangrijk voor het land rondom het stroomgebied. Aan de ene kant was het de waterweg voor goederen, aan de andere kant was de rivier een belangrijke leverancier van slib. De invloed van de rivier op de waterhuishouding was groot en is dat ondanks alle kanalisatie nog altijd. De kanalisatie had tot doel overtollig water snel af te voeren. Nieuwe inzichten en de nieuwe Kaderrichtlijn Water in gedachten zijn aanleding geweest zoveel mogelijk terug te keren naar de 'brede' meanderende rivier. Johan legde uit dat men nog niet zover is om alle stuwen te verwijderen. Zonodig kan men via de stuwen, als het nodig is, toch nog veel water afvoeren, terwijl anderzijds water wordt geborgen. Om de rivier compleet vrij te laten stromen zouden ook veel herstelmaatregelen stroomopwaarts nodig zijn. Zover is men nog niet.

uitlegToch geeft het plan 'Velderberg' dat nu in uitvoering is al veel mogelijkheden zoals blijkt uit de foto ter linkerzijde. De oude meanders zijn zoveel mogelijk uitgegegraven, waardoor weer het oude brede rivierdal ontstaat. In de nu oude gekanaliseerde loop zijn lage drempels aangebracht. Het stroomgebied van de Regge kan bij veel wateraanvoer breed uitwaaieren en over de drempels de loop van het gekanaliseerde deel volgen en min of meer rechtdoorstromen.
Bij alle studies was het de vraag hoe de rivier zou reageren op de nieuwe meandering. Zou de rivier ondiep blijven, of zouden er diepe geulen worden ingeslepen in de buitenbochten.

Dat laatste blijkt inderdaad te gebeuren, waarbij enkele steile overs zodanig worden ondermijnd dat ze instorten. Maar doordat er voldoende ruimte is, levert deze dynamiek geen problemen op en zal juist interessante gegevens opleveren voor volgende projecten.

Op zich leveren steile oevers goede nestgelegenheid voor de IJsvogel, die zich dan ook geregeld liet zien.

Bij alle veranderingen is ook terdege rekening gehouden met recreatiemogelijkheden zoals een netwerk van fiets- en wandelpaden en is het aangenaam peddelen door de nieuwe meanders.De vistrap bij Hankate blijkt een van de eerste van zijn soort in Nederland.
Hij is geheel uit beton en steen opgetrokken, omdat men niet wist hoe een vistrap zou reageren bij flinke wateraanvoer. Het resultaat is na enige tientallen jaren bijzonder fraai. Alleen via de stapstenen is nog iets van de oude ondergrond te zien. De poel naast de vistrap voldoet uitstekend als paaiplaats. De overvloedige begroeiing geeft de vistrap een fraai natuurlijk uiterlijk.

De bandheidelibel komt al langere tijd voor in Belgiƫ en Brabant, maar blijkt zich de laatste jaren ook thuis te voelen in dit deel van Overijssel en sinds kort ook in dit deel van de Regge.

Ter verfraaiing van het oude kleinschalige landschap worden een aantal bloemrijke roggeakkers in ere hersteld. Aangezien dat op steeds meer plaatsen gebeurt, kunnen we dus weer als vanouds roggebrood eten in Nederland.

Op de terugweg hebben we even stilgestaan bij het soortgelijke project van de Bevert bij de Eerder Achterbroeken. De stenen op de foto zijn grote klompen ijzeroer dat in deze buurt in winbare hoeveelheden voorkwam rondom de beek. Deze zijn uitgegraven bij het beekherstel.

Deel deze pagina