Schrapveen1

Deze dag waren we te gast bij Uko Vegter van het waterschap Hunze en Aa's.
Schrapveen2
Aan de hand van een duidelijke kaart kregen we uitleg over de achtergrond
en hydrologie van het gebied.
Het huidige Schrapveen ligt in het middendeel van de Reest en is in bezit
van het Drents Landschap en is zo'n 60 ha groot.
Aankomend vanaf de weg is het een laaggelegen vlak terrein met,
als je goed kijkt, enkele resten van wat duintjes.

Het gebied is nogal rijk aan zeggesoorten.
Door het gebied lopen enkele sloten en greppels.
Daarin vonden we soorten als wateraardbei, waterviolier en waterdrieblad.
Schrapveen3    wateraardbei
In de natte delen enig veenpluis en verder enkele groeiplaatsen van veenmos.
Ook moeraskartelblad hebben we in vrij kleine hoeveelheden aangetroffen.


Hoewel het al een tijd behoorlijk droog was, viel het in de natste delen
nog mee. Vandaar dat er enkele paddenstoelen te vinden waren.
Vlinders en libellen vlogen die zondag nauwelijks.
Wel lukte het een sprinkhaan te vangen.

wekkertje
We denken dat dit het wekkertje zou moeten zijn.

Deel deze pagina