Datum: 
zaterdag 23 november 2019 09:15
Type activiteit: 
Excursie - vogels

Zaterdag 23 november 2019. 
Excursie inlaag bij watersnoodmuseum en Beijerenpolder Ouwerkerk. De inlaag achter het watersnoodmuseum trekt veel vogels aan bij hoog water.
Vanaf het museum rijden we verder naar de kleine Beijerenpolder. Het is een polder voor kustvogels die dienst doet als hoogwatervluchtplaats.
In het midden ligt een schelpeneiland voor grondbroeders als dwergstern, visdief, kluut en bontbekplevier.
In winter en voorjaar maak je kans op pijlstaart, wintertaling en slobeend. Ook ganzensoorten zoals rotgans en kleine zwanen komen er voor.
Na de excursie kunnen we bijkomen in de brasserie het vijfde caisson voor warme drank en toiletbezoek. Het is geopend vanaf 10.00 uur.
Het watersnoodmuseum waar de excursie start om ± 09:15 uur, ligt aan de Weg van de Buitenlandse Pers 5 te Ouwerkerk.
Voor de carpoolers aan de Deltaweg Katseveerweg 3 te Wilhelminadorp.
Verzamelen en vertrekken we om 08:45 uur. Einde excursie is om 12:00 uur en vertrekken we weer naar huis.
Neem verrekijker, telescoop en kleed je warm. Eventueel lunchpakket en drinken.
Aanmelden per email naar Elly S. Contact. Bij afmelding op dag van vertrek 0617775648.

Vertrekplaats: 
Voor de carpoolers aan de Deltaweg Katseveerweg 3 te Wilhelminadorp. Verzamelen en vertrekken we om 08:45 uur.
Kosten: 
Geen
Contactpersoon: 
E-mail naar Elly S. Contact. Bij afmelding op dag van vertrek 0617775648.
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina