Bron: SOVO Nederland. Punt-Transect-Tellingenproject (PTT)

Verslag van een PTT telling in december 2018.

Punt-Transect-Tellingenproject (PTT)

Door Pieter S.
PTT telling.
Zoals alle vogelaars wel weten, wordt er door vrijwilligers heel wat afgeteld. Ganzen en zwanentellingen, slaaplaatsen,roofvogels, broedvogels,  stadsvogels, tuinvogels enz. Een relatief onbekende telling is de PTT telling. Hierbij wordt eenmaal per jaar een vaste route afegelegd. Altijd in de 2e helft van december. Op die route zijn 20 telplaatsen, waarop in 5 minuten alle vogels geteld worden, vliegend, roepend of vanuit het telpunt waarneembaar op zicht.

Schengepad route.
Bram K. en ik rijden sinds 3 jaar een route, die we het Schengepad hebben genoemd. 15 december jongstleden was het weer teldag. Het weer was goed, 2 graden boven nul en een wind kracht 3 uit ONO. Nu moet ik er bij vertellen, dat het, al is het mooi weer toch een koud karweitje is.
 
Een gevarieerd gebied.
Het Schengepad is gevarieerd, er komen kernen in voor van 's Heer Hendrikskinderen, 's Heer Arendskerke en Eindewege. Veel akkerland, dat er desolaat bijligt, een stukje Poelbos, een boomgaard en ook nog een deel van de Oosterschenge.
 
Geen rijke schakering van vogels.
Je verwacht er dus een rijke schakering van allerlei soorten vogels. Nu dat valt wel tegen. In 2017 en 2016 hebben we niet veel waargenomen, waarbij vermeldt moet worden dat de weersomstandigheden toen niet optimaal waren. Het was nogal nevelig. Vorig jaar hebben we wel een sakervalk gezien, was wel een tamme met een valkenier.
 
Wat viel er te beleven.
Telpunt 1. 's Heer Hendrikskinderen, 9 soorten waaronder goudhaantjes, de rest gewoon dorpsvogels.
Telpunten 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12 en 13. Geen bijzonderheden afgezien van een watersnip in op telpunt 4 en sperwer in 8, dat is in 's Heer Arendskerke.Altijd leuk een sperwer, zijn komst was al aangekondigd door onrust bij kauwen en merels.
Tussen de punten 12 en 13 ligt een stukje onverharde weg. Dat was in de voorgaande jaren onbegaanbaar, ik heb nu eenmaal geen fourwheel drive, maar nu was het goed te rijden. Je ziet dan een stukje van de Westerschenge, leuk om dat ook eens van een andere kant te zien.
Het telpunt 14 nabij het Visgat, leverde de meeste waarnemingen op. De verklaring hiervoor is, dat de akker erbij nog niet helemaal kaal was. Het stuk land was ingezaaid met mosterdzaad, groenbemesting, en dat nog maar gedeeltelijk ondergewerkt was. We namen waar een groep van 150 holenduiven, graspiepers, veel kokmeeuwen, vinken en witte kwikstaarten.
Merkwaardig genoeg was plek 18 geheel vogelloos, terwijl je daar ganzen, eenden en andere watervogels verwacht.
De hele telling duurde van ongeveer 10.00 uur tot 13.00 uur.
In totaal hebben we 31 soorten waargenomen, maar geen echt bijzondere. Wel op 13 nog en groepje goudplevieren.

Bron: SOVON Nederland. Afbeelding van kaartje met de genummerde 20 telpunten.

Bron: SOVON Nederland. Telpunt 14 aan de Broeder en Zusterpolderweg waar wij de meeste aantallen waarnemingen schreven in 2018.


Deel deze pagina