woensdag 24 april 2019

Tijdens de Vertegenwoordigende Vergadering op 13 april 2019 is André Beijersbergen benoemd als erelid van de landelijke KNNV. Voorzitter Bart Heijne reikte aan André de oorkonde en de zilveren KNNV speld uit. In een toespraak lichtte Bart Heijne toe waarom de verdiensten van André bekroond worden met erelidmaatschap. De afgelopen 20 jaar heeft André een belangrijke rol gespeeld in het bestuur van landelijke reiscommissie ARC van de KNNV. Vele jaren was hij voorzitter of trad op als interim bij gebrek aan een voorzitter. Door zijn bemiddelende en organiserende rol heeft hij zorg gedragen voor de continuïteit en professionaliteit van de reiscommissie. Daarnaast regelde hij de inschrijvingen van de reizen, wat in de praktijk een zeer tijdrovende klus is. Ook organiseerde hij veel reizen en ging met vele planten- en cultuurreizen mee als reisleider.
André Beijersbergen is hiermee het 42e erelid van de KNNV geworden en staat in de traditie van Jac. P. Thijsse, Prof. Dr. Hugo de Vries en Bettie Coops-Booij.

Tjalling van der Meer en Everd de Jongh lid van verdienste
In het huishoudelijk deel van de vergadering is het jaarverslag, jaarrekening en jaarplan en begroting voor 2019 goedgekeurd. Twee leden werden benoemd tot lid van verdienste. Dit is een informele onderscheiding voor inzet en betekenis voor de KNNV op landelijk niveau. Tjalling van der Meer werd geroemd voor zijn inzet op het gebied van lokale en regionale natuurbescherming en promotie van de KNNV. Hij is een voorbeeld voor alle KNNV-ers, hoe je plaatselijke activiteiten en bestuurswerk verbindt met de landelijke KNNV en uitdraagt naar anderen. Als tweede werd Everd de Jongh in het zonnetje gezet voor zijn jarenlange inzet voor de verkoop van tweedehandsboeken voor de KNNV. De opbrengsten hiervan leveren jaarlijks een flink bedrag op voor de landelijke kas.

Drie nieuwe leden voor het Landelijk Bestuur
Twee bestuursleden namen afscheid van het landelijk bestuur: Wiebo Lamain en Herman Alink. Zij werden van harte bedankt voor hun inzet. Drie nieuwe bestuursleden werden voor een periode van drie jaar benoemd: Willem-Jan Hoeffnagel, Martin Camphuijsen en Johannes Jonkers Nieboer.

Deel deze pagina