Brede coalitie op de bres voor groene en natuurlijke leefomgeving

Vijf landelijke natuur- en tuinorganisaties hebben de handen ineengeslagen en trekken gezamenlijk op voor het belang en de kwaliteit van de groene ruimte en leefomgeving in Nederland. Het betreft AVVN, Groei & Bloei, IVN, KNNV en Velt.

Een belangrijke motivatie voor hun samenwerking is dat de druk op de ruimte enorm toeneemt, vooral in en om steden. Het zijn vooral de groene gebieden die door woning- en bedrijvenbouw of nieuwe verkeerswegen geslachtofferd dreigen te worden.

Dat wringt met het feit dat overal in het land steeds meer mensen zich bewust zijn van het belang van een gezonde leefomgeving. Ze ervaren het groen in verstedelijkte gebieden als bron van rust en gezondheid. Ze werken samen om de natuur te behouden en biodiversiteit te bevorderen. Het zelf verbouwen van gezond en natuurlijk voedsel, in moestuinen en volkstuinen, staat geweldig in de belangstelling. Groen en natuur helpen bovendien wateroverlast en hittestress in versteende gebieden te verminderen.

De vijf organisaties maken zich zorgen dat de druk op de ruimte er toe leidt dat de natuur, het groen en de ecologie geschaad worden, en daarmee de belangen van iedereen die erbij betrokken is. Daarom roepen ze bewoners, organisaties en overheden op om initiatieven voor groene projecten te nemen en bij stedelijke (her)inrichting het belang voor parken, moes- en volkstuinen en ecologie volwaardig in te passen. Chemische bestrijdingsmiddelen in en om de tuin moeten ontmoedigd worden. De vijf organisaties bieden ondersteuning bij het bereiken van deze doelstellingen.
Download de verklaring

De vijf organisaties
•    AVVN: landelijke organisatie voor verenigingen van hobby- en volkstuinders.
•    KMTP/Groei & Bloei: De grootste tuincommunity van Nederland en Vlaanderen.
•    IVN: Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid.
•    KNNV: Voor actieve natuurliefhebbers en -beschermers
•    VELT: Vereniging voor ecologisch leven, koken en tuinieren in Vlaanderen en Nederland

Deel deze pagina