woensdag 30 januari 2019

Wonderbaarlijk mooi, wiegend in de wind. Dat zijn grassen! Grassen en schijngrassen zijn intrigerend divers. Grijp je kans om er meer van te leren. Ook niet-kenners zijn van harte welkom op een studiedag Grassen en Schijngrassen.

Datum: zaterdag 18 mei 2019.
Locatie: Renkums Beekdal te Renkum. Informatiecentrum Renkums Beekdal, Nieuwe Keijenbergseweg 170, 6871 VZ Renkum.
Aanmelden: uiterlijk 5 april bij Ina van Keulen ina.vankeulen@chello.nl
Kosten: € 10,- p.p. betaling uitsluitend contant.

Programma
Ontvangst is tussen 10 en 10.30 uur in het Mussennest achter het Informatiecentrum.
Opening door Bart Heijne (KNNV landelijk bestuur)
10.30 - 11.15 uur: Lezing “Inleiding in de Grassen en Schijngrassen” door Erik Simons. Erik is district coördinator van Floron en kenner van de flora van het Renkums Beekdal bij uitstek.
11.15 – 12.00 uur: Lezing “Grassen en het Nederlandse natuurbeleid.” door Dick Bal. Dick Bal van het Ministerie van LNV zal  ingaan op de rol die grassen spelen als belangrijke component van (internationaal) beschermde ecosystemen. Hoewel grassoorten geen hoge ‘aaibaarheid’ hebben, bepalen ze wel de structuur van graslanden, vormen ze voedsel voor dieren en zijn ze kwaliteitsindicator voor habitattypen.
12.30 -13.30 uur: lunch. Koffie en thee is aanwezig. Lunch graag zelf meenemen.
13.30 -16.00 uur: excursie in het Renkums Beekdal o.l.v. Erik Simons.
Afsluiting

S.v.p. indien mogelijk meenemen: Flora van Heukels 2005 of Veldgids Nederlandse Flora en een loep.
Voor determinatie kan er gebruik gemaakt worden van binoculairs.

Het informatiecentrum is bereikbaar met lijn 51 en via de buslijnen (52/53 vanaf halte Europalaan – via Europalaan, Schaapsdrift, Nieuwe Keijenbergseweg). Vanaf bushalte Fluitersheuvel in Renkum is het nog 10 minuten lopen.

Deel deze pagina