dinsdag 1 mei 2018


Lees in deze nieuwsbrief meer over de moeflon, de pauwoogciclide, het sparrenbekertje, tamme kastantje kanker, vuurspringer, buxusmot, de fazant en meer.

Exoten
Exoten zijn uitheemse soorten die Nederland niet op eigen kracht kunnen bereiken, maar door menselijk handelen (transport, infrastructuur) hier in de natuur terecht zijn gekomen of dat in de nabije toekomst dreigen te doen. Soorten die Nederland op eigen kracht bereiken vanuit hun natuurlijke verspreidingsgebied, bijvoorbeeld door klimaatverandering, zijn geen exoten.

Exoten leiden in de meeste gevallen niet tot grote problemen; slechts een beperkt aantal vertoont invasief gedrag door een explosieve ontwikkeling na vestiging. Invasieve exoten kunnen een bedreiging vormen voor de inheemse biodiversiteit, volksgezondheid of veiligheid.

Project Signalering Exoten
De KNNV werkt samen met de VOFF aan het project Signalering Exoten van het Team Invasieve Exoten van het Ministerie van EZ en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Lees hier meer info over het project.

 

Deel deze pagina