dinsdag 17 maart 2020

Betreft: opschorten VV en consequenties van de Corona epidemie

Beste Bestuurders,

De richtlijnen van de overheid in verband met de Corona epidemie maken dat het landelijk bestuur heeft besloten om de Vertegenwoordigende Vergadering, die was voorzien op 4 april 2020 te Tilburg, op te schorten. U krijgt te zijner tijd bericht over hoe we hier verder mee omgaan.

Het landelijk bestuur adviseert al haar afdelingen en geledingen om KNNV bijeenkomsten af te gelasten en potentiële deelnemers daarvan op de hoogte te brengen. Dat is mede van belang omdat KNNV activiteiten vaak bezocht worden door oudere personen, die extra kwetsbaar zijn.

Het landelijk bestuur hoopt dat u individueel blijft genieten van de natuur die nu met uitbundige vogelzang het voorjaar aan het inluiden is.

Hartelijke groeten,
Bart Heijne
voorzitter landelijk bestuur

Het pand van Vogelbescherming is gesloten. Dat betekent dat onze bureaumedewerkers niet meer telefonisch bereikbaar zijn. U kunt ze wel per e-mail bereiken en voor dringende zaken kunt u bellen met Bart Heijne: 0318-618327 of 06-5506 1023.

Deel deze pagina