woensdag 12 september 2018

Het Landelijk Bestuur van de KNNV nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de Vertegenwoordigende Vergadering van de KNNV op zaterdag 20 oktober 2018.
De extra Vertegenwoordigende Vergadering (VV) is bedoeld om de statuten te wijzigen.
Maar misschien wel belangrijker dan de wijziging van de statuten is dat we jullie goede ideeën en creativiteit graag zouden gebruiken om de toekomst van de KNNV veilig te stellen. Tijdens de VV willen we namelijk uitgebreid discussiëren over vernieuwing en het aantrekkelijk houden van onze vereniging, zonder de mooie dingen die we nu al doen uit het oog te verliezen. Samen staan we sterk en samen moet dat gaan lukken. We zouden het enorm toejuichen als u naar de extra VV wilt komen, zodat we jullie goede ideeën kunnen vernemen. Kom echt allemaal!

Datum: Zaterdag 20 oktober 2018
Locatie: Kantine (zaal Lepelaar in de kelder) van Vogelbescherming / KNNV
Adres: Boulevard 12, 3707 BM Zeist.

Dagprogramma zaterdag 20 oktober 2018
10.00 uur: Zaal open; ontvangst met koffie
10.30 uur: Opening van de vergadering door Bart Heijne, voorzitter van het landelijk bestuur.
Toelichting op de wijzigingen van de statuten en het huishoudelijk reglement en daarover besluiten.
Discussie over de toekomst van de KNNV en het oprichten van nieuwe afdelingen en de rol daarbij van natuurgroepen.
12.30 uur: Lunchpauze; U dient zelf eten mee te nemen; voor drinken wordt gezorgd.
13.30 uur: Vervolg Vertegenwoordigende Vergadering
14.00 uur: Lezing door Henk Tetteroo over zijn persoonlijk duurzaamheidsjaarverslag.
14.30 uur: Het bestuur nodigt u uit voor een drankje.
15.30 uur: Einde

De stukken zijn op te vragen bij het Landelijke Bureau: Bureau@knnv.nl

Deel deze pagina