woensdag 19 december 2018

Het Landelijk Bestuur van de KNNV nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de Vertegenwoordigende Vergadering en de beleidsraad van de KNNV op zaterdag 16 februari 2019.
De extra Vertegenwoordigende Vergadering (VV) is bedoeld om de statuten te wijzigen.
Alle afgevaardigden van de afdelingen zijn uitgenodigd. Bent u algemeen KNNV lid en wilt u op 16 februari de algemene leden vertegenwoordigen? U kunt zich hiervoor melden bij het KNNV bureau. Het is ook mogelijk de agenda en stukken op te vragen via email: bureau@knnv.nl

Datum: Zaterdag 16 februari 2019
Locatie: Kantine (zaal Lepelaar in de kelder) van Vogelbescherming / KNNV
Adres: Boulevard 12, 3707 BM Zeist.

Dagprogramma zaterdag 16 februari 2019
10.00 uur: Zaal open; ontvangst met koffie
10.30 uur: Opening van de vergadering door Bart Heijne, voorzitter van het landelijk bestuur.
Toelichting op de wijzigingen van de statuten en het huishoudelijk reglement en daarover besluiten.
Discussie over het oprichten van nieuwe afdelingen en de rol daarbij van natuurgroepen.
Einde extra VV
12.30 uur: Lunchpauze; u dient zelf eten mee te nemen; voor drinken wordt gezorgd.
13.00 uur: Beleidsraad. Agenda en stukken voor de beleidsraad ontvangt u eind januari.
15.00 uur: Het bestuur nodigt u uit voor een drankje.
15.30 uur: Einde

Deel deze pagina