zaterdag 1 april 2017

Het landelijk bestuur van de KNNV nodigt u uit voor de Vertegenwoordigende Vergadering op zaterdag 1 april 2017 in de moestuin te Utrecht.

Datum: Zaterdag 1 april 2017
Locatie: De Moestuin, Laan van Maarschalkerweerd 2, 3585 LJ Utrecht
zie: http://www.moestuinutrecht.nl/.  Routebeschrijving: http://www.moestuinutrecht.nl/ligging

Dagprogramma zaterdag 1 april 2017
10.00 uur  Zaal open, ontvangst met koffie
10.30 uur  Opening van de vergadering door de voorzitter van het LB, Kai Waterreus
Huishoudelijk deel met bespreking Jaarverslag 2016, Financiële verantwoording over 2016, Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 en het Jaarplan 2017 voor de KNNV. Verkiezing van bestuursleden.

12.15 uur  Natuurquiz, door Dik Vonk KNNV afdeling Haarlem
12.40 uur  Lunchpauze. De KNNV biedt u een biologische lunch aan in de Moestuin
13.45 uur  Presentatie Onder Water Leiden, door Aaf Verkade, KNNV afdeling Leiden
14.15 uur  Lezing Frank Berendse: De toekomst van de Natuurbescherming in Nederland, naar aanleiding van zijn boek 'Wilde Apen'
15.30 uur  Het landelijk bestuur nodigt u uit voor een drankje
16.00 uur  Einde

De jaarstukken zijn half februari digitaal aan de KNNV afdelingen, werkgroepen en commissies toegestuurd. Belangstellenden kunnen de stukken aanvragen bij het KNNV Bureau, Postbus 310, 3700 AH te Zeist of via bureau@knnv.nl

 

Deel deze pagina