Leer determineren en soorten herkennen in 3 dagen!

De KNNV biedt samen met Natuurpresentaties een veldcursus Soortenkennis Flora en Fauna aan. Deze cursus is bedoeld voor jongeren die in een enkele dagen tijd willen leren determineren. Van vogels tot mossen, van miljoenpoten tot zweefvliegen: Je kan aan de slag in je eigen interessegebied. In drie dagen leg je een serieuze basis onder de eigen flora en faunakennis in een gezellige en actieve sfeer. Een echte aanrader!

De cursus wordt in 2019 tweemaal gegeven:
- veldcursus 1: 7 t/m 10 juni 2019
- veldcursus 2: 12 t/m 15 augustus
De cursus wordt weer georganiseerd in de omgeving van Ommen, vanwege de prachtige accommodatie en de rijke verscheidenheid aan excursieterreinen. Van het Vechtdal tot aan de droge heidevelden, van moerasbossen tot jeneverbesstruwelen.

Kosten: €190,- inclusief accommodatie, maaltijden en cursusbegeleiding.
Docenten: Kees Boele en Nick Peters

Meer informatie en aanmelden: www.veldcursus.nl of
Email: Kees Boele, info@natuurpresentaties.nl

Deel deze pagina