woensdag 6 september 2017

KNNV afdelingen opgelet. Vanaf 1 september 2017 is het mogelijk om subsidie in de vorm van Ger van Zanen-vouchers aan te vragen voor uiteenlopende, educatieve KNNV-projecten. Er zijn maar liefst tien vouchers per jaar beschikbaar.

Verstrek je afdeling met een Ger van Zanen-voucher.
Ger van Zanen was een bevlogen natuurliefhebber en KNNV-er in hart en nieren. Hij was erelid van zowel de KNNV afdeling Amsterdam als van de landelijke KNNV. Ger van Zanen overleed in 2015 en liet aan de KNNV een erfenis na. Deze nalatenschap wil de KNNV besteden aan het versterken van de vereniging via activiteiten van KNNV afdelingen en geldingen. In samenspraak met de afdeling Amsterdam zijn de Ger van Zanen-vouchers in het leven geroepen. Het is een laagdrempelige manier om extra activiteiten van KNNV afdelingen financieel te ondersteunen.

Doel Ger van Zanen-vouchers
Vanaf september 2017 verstrekt het landelijk bestuur van de KNNV aan KNNV afdelingen en geledingen de ‘Ger van Zanen-vouchers’. Het doel van de vouchers is om geledingen van de KNNV te ondersteunen bij educatieve projecten op het gebied van natuurstudie en natuurbescherming. Het landelijk bestuur wil KNNV afdelingen stimuleren om extra activiteiten te organiseren om zo de ledenaanwas te bevorderen en meer leden actief te krijgen. Per jaar zijn er tien Ger van Zanen vouchers van elk 500 euro beschikbaar voor KNNV afdelingen.

Aanvraag indienen en meer informatie
KNNV afdelingen kunnen voor 1 november van elk kalenderjaar een of meer vouchers aanvragen. Dit doe je door online een projectplan in te dienen.
Wil je meer weten of een voucher aanvragen? Ga naar www.knnv.nl/ger-van-zanen-vouchers.
Daar vind je het Aanmeldformulier en het Reglement voor het aanvragen van een of meerdere vouchers.

Ook kan je contact opnemen met de commissie Ger van Zanen-vouchers via gervanzanenvouchers@knnv.nl

Wie was Ger van Zanen (1929-2015)
Ger was mycoloog, florist en KNNV-man in hart en nieren.  Al in 1960 werd Ger van Zanen lid van de KNNV afdeling Amsterdam, waar hij al spoedig in het bestuur kwam. Als geen ander wist hij leden enthousiast te maken voor de natuur, vooral voor planten en paddenstoelen. Ook zijn bestuurlijke en landelijke activiteiten werden zo zeer gewaardeerd dat hij op 2 maart 1991 erelid werd van de afdeling Amsterdam en op 4 november 2000 ook van de landelijke KNNV.
Voor een uitgebreid in memoriam zie het ledenblad van de afdeling Amsterdam: Blaadje 15-2

Deel deze pagina