Op weg naar een nieuwe natuurorganisatie
Het samenwerkingsproces met IVN krijgt steeds verder vorm. Dat geldt landelijk, maar ook op afdelingsniveau. De samenwerking groeit gestaag en de beide besturen willen daar in 2016 nieuwe impulsen geven. De besturen zien de samenwerking als een opmaat naar een nieuwe, brede natuurbeweging gericht op natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming.
Op 16 februari 2016 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Alle afdelingen ontvingen hierover een email met het persbericht.

Samenwerking afdelingen
Op deze plek, en het intranet, verzamelen we de komende tijd informatie die kan bijdragen aan samenwerking in de afdelingen. Zie hiervoor de inspiratiedocumenten groeidocument en staalkaart. We zullen deze informatie regelmatig verversen en aanvullen en ontvangen daarvoor graag ervaringen vanuit afdelingen.

Heb je vragen over de samenwerking van KNNV en IVN, zowel landelijk als op afdelingsniveau, dan kan je altijd terecht bij bureausecretaris van de KNNV Yvonne van Putten of de verenigingssecretaris van IVN Rien Cardol.

Yvonne van Putten
Bureausecretaris KNNV (dinsdag, woensdag, donderdag)
Postbus 310, 3700 AH Zeist
T: 030 - 2314797
E: bureau@knnv.nl

Rien Cardol
Verenigingssecretaris IVN (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag)
Postbus 20123, 1000 HC Amsterdam
T: 06 - 48353808
E: r.cardol@ivn.nl

Deel deze pagina