Het Landelijk Bestuur zoekt kandidaten voor twee vacatures, respectievelijk een algemeen bestuurslid en een penningmeester. De huidige penningmeester Herman ten Grotenhuis is niet herkiesbaar. Een eerdere vacature, ontstaan door het vertrek van Kees Nieuwerth in 2015, is nog niet opgevuld.
De verkiezing van nieuwe bestuursleden vindt plaats op de Vertegenwoordigende Vergadering van 1 april 2017.

Vacature algemeen bestuurslid
Als algemeen bestuurslid ben je verantwoordelijk voor het landelijke beleid van de KNNV. Je bent een betrokken lid van de KNNV en kent de vereniging van binnen uit. Expertise op het gebied van ledenwerving en -binding, educatie of natuurbescherming is zeer gewenst.
Download de vacaturetekst voor de volledige taakomschrijving.
We nodigen kandidaten uit zich te melden bij de voorzitter van het Landelijk Bestuur Kai Waterreus, e-mail: voorzitter@knnv.nl of tel: 06-21688514

Vacature penningmeester
Als penningmeester zorg je verantwoorde besteding van de landelijke financiën van de KNNV. Het is je taak om de financiën van de KNNV en het beleid van de vereniging op elkaar af te stemmen. Daarbij ben je lid van het dagelijkse bestuur van de landelijke KNNV.
Download de vacaturetekst voor de volledige taakomschrijving.
Neem voor meer informatie contact op met de huidige penningmeester, Herman ten Grotenhuis. E-mail: penningmeester@knnv.nl of tel: 0575-471995

Deel deze pagina