Het Landelijk Bestuur zoekt kandidaten die zich beschikbaar willen stellen als een algemeen bestuurslid.

Vacature secretaris van het Landelijke Bestuur
Als secretaris ben je lid van het dagelijks bestuur van de KNNV. Je bent verantwoordelijk voor het landelijk beleid van de KNNV. Je bent een betrokken lid van de KNNV en kent de vereniging van binnenuit. Je hebt ervaring in een verenigingsbestuur en kan beleidsmatig denken. Je werkt mee aan het opstellen van de jaarplannen en de visie op de langere termijn.
Samen met de voorzitter stel je de agenda voor bestuursvergaderingen op. Je verzorgt de verslagen en notulen van de vertegenwoordigende vergadering (VV) en de bestuursvergaderingen. Je bewaakt de voortgang van de bestuurlijke besluiten en processen. Je werkt nauw samen met onze bureaumedewerkers.
Download de vacaturetekst voor de volledige taakomschrijving.

Vacature penningmeester van het Landelijke Bestuur
Als penningmeester zorg je ervoor dat financiën van de landelijke KNNV verantwoord worden besteed. De afdracht van KNNV afdelingen over de lidmaatschapsgelden van de KNNV leden vormt de grootste component van de inkomsten. Het is de taak van de penningmeester de financiën te beheren en het beleid en financiën van de landelijke vereniging op elkaar af te stemmen. De penningmeester wordt daarbij ondersteund door een professionele boekhouder. De penningmeester vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur van de landelijke KNNV.
Download de vacaturetekst voor de volledige taakomschrijving.

Vacature algemeen bestuurslid
Als algemeen bestuurslid ben je verantwoordelijk voor het landelijke beleid van de KNNV. Je bent een betrokken lid van de KNNV en kent de vereniging van binnen uit. Expertise op het gebied van ledenwerving en -binding, educatie of natuurbescherming is zeer gewenst.
Download de vacaturetekst voor de volledige taakomschrijving.

We nodigen kandidaten uit zich te melden bij de voorzitter van het Landelijk Bestuur Betty van Leeuwen, e-mail: secretaris@knnv.nl.

Deel deze pagina