Lidmaatschaplogo

Lidmaatschap van de LIW staat open voor alle KNNV-leden die geïnteresseerd zijn in het doen en laten van geleedpotigen. Je kunt je aanmelden bij de secretaris.
De contributie bedraagt € 7,- per jaar, over te maken op girorekening
NL08 INGB 0700 7843 30 t.n.v. H.C.Pijpers te Smilde.

Deel deze pagina