Datum: 
zondag 13 september 2020 10:00
Type activiteit: 
Natuurbeheer

Ook deze excursie is nog niet helemaal zeker, maar wij houden hem voorlopig op de agenda.

Onder leiding van Paul Boddeke bezoeken een tweetal
intergetijdegebieden langs het Hollands Diep.
Het zijn natuurontwikkelingsterreinen waar je de eerste stadia van
intergetijdevegetaties kunt bewonderen (fonteinkruidveldjes,
nopjeswier+sterrenkroos, velden met waterereprijssoorten,
slijkgroen, naaldwaterbies en tandzaadvelden) en beginnende
biezenvegetaties. Daarnaast zijn er uiteraard ook rietvelden en
schietwilgenbossen.
Bijzondere soorten van de gebieden zijn o.a. stinkende kamille,
driekantige bies, rivierkruiskruid, kleine kattenstaart en rijstgras.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Komt nog
Kosten: 
geen
Contactpersoon: 
Kai Waterreus
Vindt plaats in: 
Geschikt voor kinderen: 
Nee

Deel deze pagina