Op 27 mei hebben we bij stralend weer het natuurgebied De Houtwiel in Friesland bezocht.
Onze gids voor deze dag, Jakob hanenburg, bracht ons eerst op de hoogte van de ontwikkelingen van het gebied.
Vervolgens hebben we kunnen zien hoe dat heeft uitgepakt.
Houtwiel1
Ook hier weer geldt dat het gebied profiteerd van vernatting.
OP enkele plaatsen veel Krabbescheer en ook de groene glazenmaker.
Kwel is er nauwelijks, dus het gaat vooral om het vasthouden van het hemelwater.
startgroep
Het gebied wordt begraasd door aan aantal schapen en enkele Heckrunderen.
Ondanks de nu al vrij lange droge periode was het gebied te nat om er dwars doorheen te gaan.
Daarom hebben we ons beperkt tot een rondgang langs de beheerkades.
wateraardbei
Opvalend is de goede waterkwaliteit, met hier veel wateraardbei.
kroosmos
Maar ook kroosmos, en vrijzeldzame soort van schoon en matig voedselrijk water.
Een gegeven dat we ook tegenkomen bij de sieralgen.
Een ander voorbeeld is spaanse ruiter:
spaanse ruiter
Hier nog nauwelijks in bloei in dit jaargetijde.
moeraslathyrus
Een andere aardige waarneming was moeraslathyrus, ook een vrijzeldzame soort van de Rode Lijst.
Om het beeld compleet te maken, kan gemeld worden dat ook het aantal orchidee├źn toeneemt.
gevlekte orchis

Marien van Westen heeft vor ons het gebied op verschillende plaatsen bemonsterd voor de sieralgen.
In het bijgevoegde rapport zijn de bevindingen te lezen.

Deel deze pagina