Met een groep van 15 deelnemers hebben wij een bezoek gebracht aan een klein gebied van Staatsbosbeheer nabij Krommenie,
onder leiding van boswachter Inga Tessel.
groep1

Het gebied bestaat voor een groot deel uit rietlanden en op de hogere delen wat bossages.
Er is nog sporadisch wat invloed van de vroegere zeearm het IJ te merken.
rietlaantje
Op enkele plaatsen heb je het idee in een fraai bamboebos te lopen.
Ondanks de eentonigheid van al dat riet zijn er aardige waarnemingen gedaan.
Als eerste vonden wij de gevlekte rietorchis en de welriekende nachtorchis.
rietorchis

welriekende nachtorchis

Wat verder in het terrein troffen wij een open veld met wat slikken en een schrale begroeiing van waterpostelein,
goudknopje en getande weegbree.
veldjegoudknopje

 

Doorlopend in het riet vonden wij enkele natte plekken met wat veenmos en ronde zonnedauw.
Ook het gewoon vuurzwammetje voelde zich hier thuis.
ronde zonnedauw
Een volgend bosje bleek een goede standplaats van een enkele koningsvaren.
koningsvaren
Op de terugweg naar de auto's vonden wij zowaar een enkele aardbeiklaver langs de kant van de weg.
aardbeiklaver
Wij vervolgden onze tocht met een bezoek aan het aangrenzende natuurgebied Weijenbus en Vroonmeer.
Weijenbus
Ook hier weer veel goudknopje.
In de aanpalende sloot een fraaie begoeiing met watergentiaan.
watergentiaan
Alles overziend was het een geslaagd bezoek aan een klein natuurgebied dat je snel over het hoofd ziet.
groepje bij sloot
In de bijlagen zijn de waarnemingen te vinden, verzameld door André en Koos.

Deel deze pagina