Dankzij het onderzoekswerk van Herman van Dam en David Tempelman konden wij een goed en instructief bezoek brengen aan enkele vennen in Brabant.
Vooraf hebben wij hun onderzoek kunnen doornemen en op vrijdag 1 september 2017 hebben wij de resultaten van alle inspanningen van Natuurmonumenten kunnen bekijken.
Onder begeleidng van de heren Roosen en Clements van Natuurmonumenten hadden we ruim toegang tot de verschillende vennen.
De dag begon met een korte uitleg van de onderzoeksresultaten door Herman en David.
uitleg
Vervolgens konden we ongeveer naast de werkschuur van Natuurmonumenten het Winkelsven bezoeken.
Winkelsven2
De droogte van de afgelopen maanden was duidelijk zichtbaar.
Alleen in het laagste deel stond nog water.
Winkelsven3
Ondanks die droogte vonden we toch enkele aardige soorten, die er op wijzen dat de
omstandigheden in het ven langzaam beter worden.
Soorten zoals bloeiend oeverkruid en waterlepeltje,
oeverkruid_bloeiendwaterlepeltje
drijvende waterweegbree en armbloemige waterbies.
drijvende_waterweegbreearmbloemige _waterbies
Hoe dan ook het Winkelsven heeft mooie verrassingen.
Groep bij Winkelsven
Na de lunch hebben we het Belversven bezocht.
Een fraai ven, mooi gesitueerd tussen de bomen.
Belversven-pano
Dit is een dieper ven met beduidend kleinere verscheidenheid aan planten.
Na de grote schoonmaakactie van 2006 is het ven nog altijd in herstel.
Aan de westoever ontwikkelt zich een aardig moerasbos met aan de rand pilvaren.
Het is een fraai en verstild ven, zeker op zo'n mooie dag aan het einde van de zomer.

Vervolgens gingen wij op weg naar het Groot Huisven.
Halverwege de wandeling vonden wij een aardig gelegen klein ven.
klein ven
Het Groot Huisven is nu een verzameling kleinere vennen.
Het water is nog altijd vrij zuur. In enkele kleine vennen groeien enkele veenmossen,
waaronder S. magellanicum, S. papillosum, S. cuspidatum en kleine veenbes.
Groot Huisven

Uit de studies blijkt dat de bezochte vennen zich langzaam herstellen van de terugslag
opgelopen aan het einde van de vorige eeuw.

Koos Meesters heeft monsters genomen in de verschillende vennen en die nageplozen op
sieralgen.
Zijn bevindingen zijn hieronder bijgevoegd.
Dit zijn enkele sieralgen die hij heeft gevonden:
Penium exiguum Penium exiguum  Euastrum humerosum var. humerosum Euastrum humerosum var. humerosum
Micrasterias thomassiana Micrasterias thomassiana
Andre Hospers heeft de lijst met waarnemingen bijgehouden. Die is ook hieronder toegevoegd.

Deel deze pagina