Voor de laatste excursie van dit jaar was er een flinke belangstelling.

Een groep van 14 deelnemers verzamelde zich bij 'De Tafelberg'.

Het weer leek mee te vallen, dus na een snelle kop koffie op weg naar de eerste stop, Groeve Oostermeent.

Als gevolg van herstelwerk is de diversiteit in het gebied fors toegenomen
pilvaren
We vonden een flink areaal aan pilvaren

Er is zelfs een aardige groeiplaats van grote wolfsklauw

Zo te zien hebben oeverzwaluwen hier een goede nestgelegenheid gevonden.


Een steenrode heidelibel aan zijn eind gekomen in het water bij de stijlwand.

Vervolgens hebben we een kort bezoek gebracht aan de Zanderij Cruysbergen.
Het bezoek was ongewild snel afgebroken door aanhoudende stortregens.
Maar we kregen toch een aardige eerste indruk.

Het eerste veld dat wij betraden was enige tijd geleden afgeplagd.
Het resultaat was een uitbundige groei van moeraswolfsklauw in een hoeveelheid die we zelden tegenkomen.
 
Een aantal bruine winterjuffers vergezelde ons bij de wandeling.

 

Deel deze pagina