Van donderdagavond 16 juni tot en met zondag 19 juni hebben wij enkele inventarisaties voor Natuurmonumenten uitgevoerd.

De werkschuur aan de Ronduite was onze vaste basis.
Een van onze acties was het tellen van waterspitsmuizen langs de Moespotvaart. Daarom waren de vangkooien begin van de week al geplaatst.
Moespotvaart

Op donderdagavond is de eerste ronde om de vangkooien te inspecteren. Helaas geen dieren gevonden.
Belterwijde
De volgende morgen hebben we geprobeerd de kranswieren in de Belterwijde bij Wanneperveeen in kaart te brengen.
Met twee boten hebben we heel regelmatig monsters genomen. Een groot deel van de plas is te diep en niet begroeid. Maar vanaf een waterdiepte van ongeveer 1,20 meter hebben we begroeiing aangetroffen.
Maar met name aan de randen en bij enkele biezenvelden was het raak.

kranswieren
De plantenmonsters werden meegenomen en in de werkschuur op naam gebracht.

Later op de dag hebben we een eerste veldje bezocht voor een planteninventarisatie.

landje1

Een mooi veldje met aardige vondsten:

welriekende nachtorchissterzegge/orchis

Omdat het weer zich goed hield zijn we eerst naar de aalscholverkolonie gevaren.
Onderweg passeerden we enkele werkers die aan het hooien waren. Tijd voor een praatje.

praatje

Vervolgens de aalscholverkolonie.

aalscholvers Zij poseerden even voor ons.

Vervolgens verder werken op een tweede landje met veel welriekende nachtorchis, brede orchis,
gevlekte rietorchis.
landje2

In de avond was het weer tijd om de vangkooien voor de waterspitsmuis aan de Moespotvaart te controleren.
Helaas geen resultaat.
Moespotvaartvangkooi

De volgende dag weer andere veldjes, dit keer onder het toeziende oog van de plaatselijke bevolking.
landje 4 paarden
In dit veldje vonden we onder andere vrij veel draadrus en een enkele vuurlibel, naast de nodige orchissen.

draadrusvuurjuffer

De laatste dag was nat, heel nat. Toch had onze zoektocht naar de groenknolorchis resultaat.
We hebben sterk de indruk dat er meer exemplare stonden dan vorig jaar.
groenknolorchis

 

Deel deze pagina