Op 21 april 2012 hebben wij een bezoek gebracht aan het natuurgebied Millingerwaard bij Kekerdom.
Met een lichte regen vertrokken we vanuit De Waard van Kekerdom.
groep Millingerwaard 

Onder begeleiding van Peter Hoppenbrouwers van de Flora en Faunawerkgroep Gelderse Poort hebben we de verswchillende aspecten van het gebied bekeken.
toegangsbord Millingerwaard

beversporen

Al vrij snel na de start vonden we de knaagsporen van bevers met daarbij de verdekt opgestelde beverburcht.
beverburcht
De burcht leek in gebruik te zijn door de verschillende wildpaadjes.

broekbos
De beverburcht ligt in een vrij groot broekbos, waar aan de randen nog altijd klei gewonnen wordt.
inlaag
Op verschillende plaatsen zijn fraaie meertjes ontstaan, met onder andere Gagel.
meidoornvlakte
Na het broekbos troffen we een uitgestrekte vlakte met rieveirduinen en veel meidoornstruweel.
bloemrijk_grasland
en ook een bloemrijk stukje achter de rivieroever.
inlandse mangrove
Populieren in de rivierbedding.
fort Pannerden
Op de andere oever het voormaiige fort Pannerden bij de ingang van het Pannerdens kanaal.

terugweg_Millingerwaard
Langs de noordzijde zijn we teruggelopen.  

Deel deze pagina