Op 17 mei verzamelde een groep van 20 deelnemers zich in Gasteren voor een bezoek aan enkele 'dotterbloemgraslanden' in het stroomgebied van de Drentse Aa.
André Jansen was onze gids.

Groep Drentse Aa
Als eerste trokken we naar een gebied ten zuiden van Gasteren, waar een mooie ontwikkeling richting een natuurlijk evenwicht van zeggen en mossen.
Groep Drentse Aa-2orchisveld
In dit deel was de kweldruk de laatste jaren weer flink toegenomen, al is de 750mm van 1980 nog niet terug.
Dat de druk zo hoog was komt door een zoutkoepel onder het Gasterse Holt die zorgt voor een relatieve verwarming van de ondergrond met een kweldruk tot gevolg.
Het doel is om weer veenvorming terug te krijgen, veen gevormd zonder de bekende veenmossen.
De water in dit gebied is zwak zuur met een pH van rond de 6.
boompjesmos
De aanwezigheid van boompjesmos is een indicatie dat het gebied op de goede weg is.
Andere mooie vondsten waren Noordse zegge, snavelzegge, holpijp, beekpunge, pluimzegge enkamgras op de wat droge plekken.
Dit deel lijkt nu een hele stabiel bolvormig veen te hebebn gevormd. Er is geen aanwijzing dat er bosvorming optreedt.
Het gebied is veel rijker dan een gewoon dotterbloemgrasland.
overlegkikkervis
Jos en Nico bekijken het verschil tussen kikkervis en de larve van de gewone pad.

platbuik
Door het fraaie weer waren er veel libellen, waaronder deze platbuik-vr.

uitleg2
Nog even het verschil laten zien tussen de verschillende zeggesoorten.
rapunzel
Het volgende onderdeel was de vindplaats van de blauwe rapunzel.
Dat leverde geen problemen, enkele tientallen staan er nog wel langs de oever van de beek.
rapunzelblad
Er was aandacht voor de verschillende bladvormen van de rapunzel. Van belang wanneer de plant nog niet bloeit.

Vervolgens liepen we door naar het bos langs de Drentse Aa bij Oude Molen.
veldje2
Hier zijn delen van het bos verwijderd en afgegeraven.
De foto geeft de situatie weer van een veldje dat nu meer dan 10 jaar geleden op de schop is gegaan.
Hier begint zich voorzichting een levend hoogveen te vormen.
Drentse Aa
Bij de Drentse Aa is een proef gaande om de doorstroom wat moeilijker te maken, alsof er al volop bevers aan het werk zijn.
Er zijn wel bevers gesignaleerd, maar hun invloed op de beek is vooralnog beperkt.
waterval
Het omringende land houdt het regenwater lang vast en laat het langzaam los.
Deze 'waterval' blijft ook stromen bij langere droogtes.

Vervolgens trokken we naar de Burgvollen achter de Gasterse Duinen.
groep2
Het veld met orchideeën lag er weer fraai bij. Het aantal orchideeën neemt jaarlijks toe.
orchisveld
Via het hiernaast gelegen Anloër Diepje bezochten wij het kleine zeggenmoeras van Burgvollen.
Langs het Diepje groeide onder andere verspreidbladig goudveil.
Het moeras zelf was bezaaid met waterdrieblad, moerasstreepzaad en moerasvaren. Ook hier is de situatie sinds 1980 heel stabiel.
Toch wel bijzonder zo'n veld tussen de bomen.
Burgvollen 

Deel deze pagina