Harrie Bosma | Uitgeverij Bornmeer, Gorredijk | 2018 | 96 blz. | €15,00 | ISBN 9789056154660

De otter    Harrie Bosma


In 1989 werd de otter officieel als uitgestorven in Nederland geregistreerd. Daarvoor werd hij intensief bejaagd. In de veertiger jaren van de vorige eeuw was een ottervel twintig gulden waard (toen een gemiddeld weekloon). Ook het gebruik van nylonfuiken voor de visvangst werd veel otters noodlottig. Bovendien was de waterkwaliteit zeer slecht en verdwenen zijn leefgebieden. Voormalig muskusrattenvanger Harrie Bosma heeft een zwak voor otters en was blij met de herintroductie van het dier sinds 2002. Het werd een succes. Op de Friese otterverspreidingskaart zien we vele stippen. Helaas overlijden veel otters als verkeersslachtoffer. Met faunatunnels probeert men dit te voorkomen. Door cameravallen weten we, dat deze gebruikt worden. Als de camera goed geplaatst is, kunnen we aan de lichte kinvlek zelfs individuen onderscheiden. Otteruitwerpselen worden verzameld en onderzocht op DNA-niveau. In dit interessante boekje vinden we veel persoonlijke ervaringen en mooie foto’s. Op YouTube plaatste Bosma diverse filmpjes van dit verborgen levend zoogdier. (BK)

Terug naar bladspiegel

 

Deel deze pagina