donderdag 26 maart 2020

In november 2019 werd de coöperatie Land van Ons opgericht, die Nederlanders in staat stelt samen landbouwgrond te kopen. Het doel is die grond zo te beheren dat de biodiversiteit ermee wordt bevorderd in plaats van afgebroken.

Tekst Herman Verschuren

Wie de website van Land van Ons bekijkt wordt getroffen door een zeker ongeduld. Een voorbeeld: “Robuuste ecosystemen en een grote biodiversiteit zijn pijlers onder ons bestaan op deze planeet. Zonder ander leven is er voor ons als mens ook geen toekomst. Het is een basisvoorwaarde voor leven en welbevinden. De afgelopen 60 jaar hebben politici en de diverse belangenbehartigers vanuit de landbouw en de natuur het niet voor elkaar gekregen die visie vorm te geven. Land van Ons heeft niet de illusie dat dat nu opeens wel gaat gebeuren. Wij gaan voor een andere aanpak: de kracht van het burgercollectief. De kracht van de gewone Nederlander, die zich realiseert dat als we nu niet zelf verantwoordelijkheid nemen, ons land doods en onleefbaar wordt. En hoe zouden we dat onze kinderen en kleinkinderen moeten gaan vertellen? Laten we eindelijk eens ophouden met praten en gewoon wat gaan doen!”

Aan de slag
Dat is uitdagend en licht provocerend. Wie zich op grond daarvan bij de oprichters een stel jonge heethoofdige activisten voorstelt, komt bedrogen uit. Franke Remerie en Jaap Benschop zijn de rust zelve en heel jong zijn ze ook niet. Wie KNNV’er en initiatiefnemer Franke Remerie echter spreekt over het onderwerp, merkt dat hij wel degelijk wordt gedreven door ongeduld en ergernis over wat er tot nu toe vooral niet of niet voldoende gebeurt om de afbraak van biodiversiteit in ons landschap te stoppen. Het is hem ernst en hij heeft het werk van zijn eenmanszaak voor twee jaar opzij geschoven om dit initiatief op gang te brengen.

Coöperatie
Oriënterende gesprekken met banken en instellingen als Natuurmonumenten leverden positieve reacties op, maar niet direct financiële steun. Dan maar zonder die steun, dachten ze, en ze besloten te starten. Op 30 september 2019 werd de coöperatie Land van Ons opgericht, die Nederlanders in staat stelt samen grond te kopen. Het doel werd voorlopig gesteld op 300.000 hectare, 15 procent van de Nederlandse landbouwgrond. Begin november werd de coöperatie actief en ging de website online.

De eerste weken werden zij gesterkt in hun visie doordat zich meteen honderden leden meldden, zonder dat er veel aan bekendheid werd gewerkt. Een website en een Facebook-pagina, dat is het zo’n beetje. Ze moeten het hebben van aandacht in de pers en hopen op het zwaan-kleef-aan-principe. Tot nu toe werkt dat: in januari waren er ruim 1700 leden, in februari wordt de eerste grond gekocht.

Franke en Jaap

De oprichters. Links Franke Remerie, rechts Jaap Benschop | Foto Anja Benschop

Meedoen
Het lidmaatschap van de coöperatie is niet duur: een tientje per jaar. Dat wordt gebruikt om de organisatiekosten te dekken. Voor twintig euro of een veelvoud daarvan deel je mee met grondaankoop. Alle leden samen worden collectief eigenaar van de aangekochte grond. Na twee jaar kun je je grondaandeel binnen de coöperatie verkopen, mochten daartoe redenen zijn. Het is echter duidelijk dat de coöperatie mikt op groei en bestendigheid, niet op handel en speculatie. Het gaat per slot om duurzaam ondernemen. Alle leden van de coöperatie hebben evenveel stemrecht, hoeveel grondaankoop hij/zij ook heeft mogelijk gemaakt.

Inschrijven is eenvoudig en gebeurt via de website. Als er gestemd moet worden gaat dat ook via de website. Logisch, de oprichters hopen dat zich zoveel leden melden dat die niet samen in een vergaderzaal passen… Meewerkende vrijwilligers zijn ook welkom en kunnen zich eveneens via de website melden. Dat hebben inmiddels al tientallen gedaan.

Meer informatie: www.landvanons.nl.

NB. Update d.d. 19-3-2020. De eerste grond wordt eind maart gekocht. Het aantal leden is momenteel tegen de 2300 en stijgt nog steeds. Er zijn inmiddels voldoende vrijwilligers, maar tips omtrent mogelijke percelen zijn nog altijd welkom. Het vrijwilligersoverleg heeft nogal te lijden onder de gevolgen van de maatregelen inzake het coronavirus: samenkomst is ongewenst, het overleg vindt voral online plaats.

Deel deze pagina