Uit de regio

 

Redactie Marijke van Woerkom

 

De Coronapandemie heeft het leven op zijn kop gezet. Voor afdelingen is het lastig om activiteiten te organiseren voor grote groepen mensen. Hoe zorg je ervoor dat je toch binding houdt met je leden? We presenteren drie voorbeelden van alternatieve activiteiten die verschillende afdelingen hebben georganiseerd.

 

Raadsels

KNNV-afdeling IJssel en Lek bleef in goed contact met de leden met de Vraag van de week.

Iedere week mailden zij een raadselfoto aan de leden: ‘Wat is dit?’ De leden konden binnen een week hun antwoord insturen. Bij planten werden bijvoorbeeld foto's van kenmerkende details getoond, zodat mensen die in een flora konden opzoeken. Een van de inzenders werd dan beloond met een ‘Pluim van de week’. Het antwoord met foto en toelichting werd op de website geplaatst. Leden vonden het zo leuk dat de raadsels voorlopig blijven bestaan, ook als ‘gewone’ activiteiten weer wel mogelijk zijn.

Een paar voorbeelden: Hans Boekhout stuurde een foto waarop alleen het kievitsjong te zien was en een week later stond het hele plaatje met de volwassen kievit op de website. Kjell Nilsen stuurde drie blauwe juffers. Daarbij ging het om het herkennen van de zwarte tekening en het blauw op de verschillende segmenten.

 

azuurwaterjuffer

 

 

variabele waterjuffer

 

watersnuffel

Wat is wat: Azuurwaterjuffer, Variabele waterjuffer of Watersnuffel. (Foto's Kjell Nilsen.)

Zie ook mini-raadselquiz.

 

 

Fotowedstrijd

 

KNNV-afdeling Delfland organiseerde een fotowedstrijd. Er zijn maar liefst 187 foto´s ingestuurd, een jury heeft de genomineerden bepaald. Hieronder de winnende foto van Jacob Bouw, Grutto´s in paringsdans.

 

grutto's paringsdans

 

 

 

Online basiscursus planten

 

KNNV-afdeling Breda kreeg het voor elkaar om in korte tijd de Basiscursus planten online aan te bieden. Drie leden van de plantenwerkgroep experimenteerden met digitale werkvormen.

Voor elke les maakten de leden van de Plantenwerkgroep een lesbrief met opdrachten, waarin één plantenfamilie behandeld wordt. De cursist gaat zelf aan de slag, verzamelt levend materiaal en maakt zich door nauwkeurig te kijken de belangrijkste familiekenmerken eigen. Met behulp van de Veldgids Nederlandse Flora determineert hij of zij een aantal plantensoorten aan de hand van foto’s en beantwoordt een aantal specifieke vragen over deze familie.

De opdrachten zijn zodanig gemaakt dat goed kijken noodzakelijk is. Ook de botanische termen worden in de opdrachten verwerkt. Voor achtergrondinformatie wordt verwezen naar de bijgewerkte Syllabus van de KNNV, naar www.verspreidingsatlas.nl en naar de video’s over plantensoorten op www.floravannederland.nl. Inmiddels zijn er zeven opdrachten met tussenpozen van twee weken op de website geplaatst; er komen er in elk geval nog twee.

Voor plaatsing van het cursusmateriaal, opdrachten, antwoorden en achtergrondinformatie is gebruik gemaakt van een bestaande website. Cursisten hebben met een wachtwoord toegang tot het besloten gedeelte van de website.

Na elke opdracht zijn de antwoorden gecontroleerd en krijgen de cursisten feedback, met extra aandacht geven voor veel gemaakte fouten of onduidelijkheden.

 

Reacties deelnemers

De cursisten vonden de stof leuk. De moeilijkheidsgraad is per opdracht wat wisselend en varieert van gemakkelijk tot bij een enkele opdracht lastig. Het tijdsbestek per opdracht ligt rond de 2-3 uur met een enkele uitschieter naar 5 uur. Enkelen vonden het stimulerend om in tweetallen aan de opdracht te werken.

Heb je vragen over de digitale plantencursus van afdeling Breda, neem dan contact op met Jacques Rovers: breda@knnv.nl.

 

Een voorbeeld van het online lesmateriaal.

 


Weekend van de Veldbiologie

 

Op 2, 3 en 4 oktober organiseert de KNNV het Weekend van de Veldbiologie. In het Weekend van de Veldbiologie combineren we digitale bijeenkomsten met kleinschalige fysieke activiteiten buiten, zowel landelijk als lokaal.

Wat wel of niet mogelijk is, is in hoge mate afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de RIVM-richtlijnen en stem de activiteiten die u biedt daar altijd op af.

Kijk hier voor het actuele programma.

Deel deze pagina