zondag 16 oktober 2011

De Wet natuur, die staatssecretaris Henk Bleker in het voorjaar van 2012 wil indienen bij de Tweede Kamer, moet uiteindelijk drie bestaande wetten vervangen: de Flora en- faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet. 

Op 8 november 2011 heeft de Landelijke KNNV een brief gestuurd aan staatsecretaris Henk Bleker. Hier kunt u het persbericht lezen die de Landelijke KNNV op 10 november 2011 heeft verzonden, t.a.v. de nieuwe Natuurwet.

Op 18 november 2011 is het einde van de consultatie. Hieronder staat het voorstel met toelichting. 

Wetsvoorstel natuur
Memorie van toelichting
Erratum blz. 19 memorie van toelichting  
Leeswijzer bij ontwerpwetsvoorstel natuur

Deel deze pagina