vrijdag 30 september 2011

In De Levende Natuur - Jaargang 112 - nummer 5 - september 2011 - staat een opinie-stuk van de  heren Dr. C.F. van Beusekom en Drs. F. Saris. Met toestemming van beide heren mag het op deze webstie gepubliseerd worden.
 
Het is de bedoeling om een discussie los te maken over de natuur en in het bijzonder over het natuurbeheer in Nederland. Deze discussie is noodzakelijk gezien de snoei-harde bezuinigingen van het kabinet Rutte op de natuur in z’n geheel.

Zie ook het document "Wat hangt natuur en landschap boven het hoofd met dit kabinet?" 

 Voor meer informatie, zie de website van De Levende Natuur. Het opiniestuk is als bijlage toegevoegd (onderaan)

Stop de Verblekering
Lekkerkerk / Foto: Rijn N. de Ruiter

Wilt u op deze pagina reageren? Klik hier.

Deel deze pagina