Als commissie zijn we op diverse vlakken van natuurbescherming al jaren actief. Zo hebben we door de jaren heen diverse dossiers aangelegd en symposia gehouden over een tal van onderwerpen op het gebied van natuurbeheer en natuurbeleid en -wetgeving.

Recent waren we betrokken bij het ter gelegenheid van het door de KNVV en VOFF georganiseerde congres 'Van waarnemen naar natuurbeschermen' dat op 1 oktober 2011 in Utrecht werd gehouden. Hiervoor is een een speciaal congresnummer van Natura uitgebracht. In dit nummer staan diverse voorbeelden van geslaagde natuurbeschermingsprojecten, interviews met beleidsmakers en mensen in het veld en overige artikelen met achtergrondinformatie. De diverse stukken zijn te vinden in de submappen Juridisch, Praktisch en Natuurbeleving in het rechtermenu.

Deel deze pagina