De Natuurbeschermingscommissie (NBC) van de KNNV wil de vele natuurkennis in de vereniging mobiliseren en ten diensten stellen van natuurbeschermingsactiviteiten.

Zo worden activiteiten binnen de vereniging op het gebied van natuur­bescherming en -beheer ondersteund. Het gaat daarbij om uiteenlopende zaken, zoals het nemen van bescher­mende maatregelen voor flora en fauna, het onderhoud van natuurgebieden, overleg over planologische gebieden en het kritisch volgen van de wetgeving op het gebied van natuur en milieu. Dit uit zich in adviezen aan afdelingen, besturen en werk-groepen binnen de KNNV.

Ook organiseren we excursies, studiedagen en cursussen die betrekking hebben op natuurbescherming.

Via deze website is verder een aantal dossiers informatie over verschillende aspecten van natuurbescherming en -beheer in te zien.

Zie onder contact de commissieleden!

 

Deel deze pagina