donderdag 6 november 2014

Inventarisatie Reeuwijkse Hout

Het Reeuwijkse Hout heeft een grote recreatie- en natuurwaarde voor deze regio. Het terrein is eigendom van de Natuur- en Recreatieschap Reeuwijkse Plassen en wordt beheerd door de Groenservice Zuid-Holland. Het gebied is ingericht in de jaren 80 en vormt een buffer tussen de A12 en de Reeuwijkse Plassen. Het gebied bestaat uit bospartijen, grasland, verschillende sloten en een paar kleine plassen. Het westelijk deel is meer op recreatie afgestemd. Daar worden ook veel honden uitgelaten. Het oostelijke deel is meer op natuur gericht. Dit gedeelte heeft ook de meeste natuurwaarde. In 1995/1996 is door Wim Vuik samen met de plantenwerkgroep van de KNNV Gouda een uitgebreid vegetatie-onderzoek gedaan. Inmiddels is er veel veranderd. In 2009 en 2010 is een ecologisch herstelplan uitgevoerd om de waterkwaliteit te verbeteren. In de winter en het voorjaar wordt regenwater vastgehouden, zodat in drogere periodes minder (vervuild) rivierwater hoeft de worden ingelaten. Verder zijn er natuurvriendelijke oevers aangelegd, zijn er petgaten gegraven en zijn graslanden afgeplagd. Dit moet leiden tot een grote variatie in het landschap.
Om een indruk te krijgen van de natuurwaarde van dit gebied is door een aantal werkgroepen een inventarisatie gedaan. De planten zijn geïnventariseerd door de plantenwerkgroep. De werkgroep zoetwaterbiologie heeft op een 4-tal plaatsen sloten en plassen geïnventariseerd. De vogelwerkgroep heeft 12 nestkasten opgehangen. Verder is gekeken naar libellen, in het bijzonder de Groene glazenmaker. In de bijlage vindt u het verslag. Voor de lijst van de waargenomen planten zie bijlage bij plantenwerkgroep, voor de lijst met waargenomen waterdieren zie bijlage bij de werkgroep zoetwaterbiologie.

 

Deel deze pagina