Met onderstaande personen kunt u contact opnemen:

Secretaris:
Aart Jan Langbroek
secretaris@oost-groningen.knnv.nl

Penningmeester en Ledenadministratie:
Han Bouman
penningmeester@oost-groningen.knnv.nl

Notarislaan 3
9684 EJ  Finsterwolde

Webmaster: webmaster@oost-groningen.knnv.nl

Lidmaatschapscontributie:

leden: €26,- per jaar
huisgenootleden: €10,- per jaar

Betalingen:

KNNV Afdeling Oost Groningen
NL54 INGB 0000 8814 57

 

Opzegging van het lidmaatschap voor volgend jaar dient te geschieden voor 1 december van het lopende jaar.

Deel deze pagina