Over KNNV Oost Groningen

KNNV Oost Groningen is in maart 2010 van naam veranderd. Daarvoor heette de afdeling Veendam en omstreken en deze is ontstaat uit de afdeling Groningen.

In de 30er jaren maakte deze afdeling een flinke groei door. Bijna een derde van deze leden kwam uit Veendam en omstreken. Dit was aanleiding om Veendam als aparte groep in het leven te roepen.
Op maandag 12 oktober 1936 was er een eerste bijeenkomst in Veenlust. De groep bestond toen uit 70 leden. Dr. G.D. Swanenburg de Veye, een paddestoelen expert, was de eerste voorzitter.

Veendam had klaarblijkelijk bestaansrecht, gezien het jaarverslag dat de Veendammer groep (secretaris de heer P. Korte) aan het bestuur van Groningen zond. Op grond daarvan meldt afdeling Groningen in haar jaarverslag van 1938: ” …. Er blijkt uit dat deze jonge groep een krachtig leven openbaart; wellicht is het mogelijk, dat zij uitgroeit tot de nieuwe afdeling Veendam. De Groningers zullen met belangstelling het werk te Veendam gadeslaan en vooral niet willen aansturen op een altijd durend verbond”. Het Verslag over het jaar 1938 van de groep Veendam e.o. vermeldt: “….. het aantal leden steeg boven de honderd, en de samenwerking met Groningen was als steeds een zeer prettige”.

Er werden gezamenlijke excursies gehouden, zoals de avontuurlijke excursie op 28 juni 1938 naar Rottum. Op de terugweg bleef de boot met Veendammers vastzitten. Motorpech en guur weer maakte de terugtocht in de boot, waarop geen geschikte schuilmogelijkheid was, tot een onaangenaam verblijf.

Een aantal jaren blijft de groep onderafdeling van Groningen maar op 1 januari 1939 werd definitief gekozen voor een eigen afdeling: Veendam en omstreken.
Dit besluit werd vergemakkelijkt door de Groninger opstelling om bij te springen als dat nodig was.

Het ledental fluctueerde sterk in de loop der jaren: 1936: 70 leden, 1939: meer dan 100 leden, 1946: 169 leden, 1960: 46 leden, 1974: 100 leden
Op dit moment bestaat de afdeling uit zo'n kleine zestig leden.Bronnen:
50 jaar KNNV afd. Veendam e.o. (Henk Twiest, 1986)
Padloper zomer, afdeling Groningen, 2001Om het dokument van Henk Twiest, geschreven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan helemaal te lezen klik op de bijlage.

 

Deel deze pagina