De Veenpluis is het verenigingsblad van onze afdeling (bestaat nu nog naast het nieuwe gezamelijk door knnv-og en de ivn's uit de streek uitgegeven Natuurrijk). Het wordt twee keer per jaar uitgegeven. In de Veenpluis staan de voorgenomen excursies, ook van naburige organisaties, en de verslagen van de bijeenkomsten.
Ook worden in de Veenpluis de jaarverslagen van de werkgroepen gepubliceerd.

Je kunt op deze pagina de veenpluizen van dit jaar en een paar eerdere jaren vinden. Nog oudere Veenpluizen staan op de archiefpagina.
In de Veenpluizen zijn, voor zover van toepassing, de notulen van de jaarvergaderingen verwijderd. Ook eventuele financiele overzichten zijn verwijderd.
Het zijn pdf-bestanden.

Deel deze pagina